Siunčiama nuotrauka

Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,0 km) rekonstravimo specialusis planas

Priimtas sprendimas dėl specialiojo plano atrankos išvados dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir pradedamas rengti magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,0 km) rekonstravimo specialusis planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1384 ..Dėl magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo specialiojo plano rengimo”. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica” transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo”, pradedamas rengti valstybei svarbaus projekto – magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo -specialusis planas (toliau – specialusis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt. vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt).

Specialiojo plano rengimo, derinimo, tikrinimo ir viešinimo procedūrų vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt. interneto svetainė www.lakd.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt).

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Svveco Lietuva”. V. Gerulaičio g. 1. 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt. interneto svetainė www.sweco.lt (projekto vadovas Mindaugas Stirna, tel. (8 5) 279 6089, el. p. mindaugas.stirna@sweco.lt).

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3-501. Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Formuojant specialiojo plano rengimo etapo bendruosius sprendinius bus nustatomi Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo prioritetai, parengiami principiniai planuojamos teritorijos planavimo sprendiniai, atliekami tyrimai, reikalingi sprendiniams pagrįsti.

Planavimo tikslai: parengti Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo specialųjį planą, kompleksiškai suplanuoti ir išvystyti iki viso dobilo lapo formos Petrašiūnų sankryžą ir jos jungtis, numatyti ir įgyvendinti priemones, kurios leistų optimizuoti transporto priemonių ir pėsčiųjų ir dviratininkų eismo srautų paskirstymą šioje sankryžoje, padidintų jos pralaidumą visomis eismo kryptimis, eismo saugą ir mažintų neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai.

Specialiajam planui taikoma Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis.

Specialiojo plano lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės (Kauno miesto savivaldybės teritorijos ir Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalys).

Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Taip pat susipažinti su šia informacija galima Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius). Kauno miesto savivaldybėje (Laisvės al. 96.44251 Kaunas) ir Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas), jų interneto svetainėse bei j planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių seniūnijose.

Planavimo organizatorius, atsižvelgdamas j specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadas dėl specialiojo plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti (toliau – atranka) dokumento. 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-190 nusprendė neatlikti specialiojo plano SPA V. Susipažinti su atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir sprendimo nerengti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje planavimo organizatoriaus ir specialiojo plano rengėjo buveinėse anksčiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 vai. bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (http://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/magistralinio-kelio-planas). Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodant vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, ir pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima: www.sumin.lt / Veiklos sritys / Kita veikla / Teritorijų planavimas / Specialieji planai; www.lakd.lt / Veiklos sritys / Teritorijų planavimo dokumentai: www.tpdris.lt / Rengiami TP dokumentai / Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai / Valstybės lygmens, valstybei svarbių projektų, specialiojo TPD / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba