Siunčiama nuotrauka

Skelbiamas vietos suteikimo turizmo paviljonui įrengti (pastatyti) ir eksploatuoti A. Juozapavičiaus pr. prie žaliojo tilto konkursas

Kauno miesto savivaldybė skelbia vietos suteikimo turizmo paviljonui įrengti (pastatyti) ir eksploatuoti A. Juozapavičiaus pr. prie žaliojo tilto konkursą.

Reikalavimai konkurso dalyviams nustatyti Vietų suteikimo turizmo paviljonams statyti konkurso tvarkos apraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus   2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. A-2318 (toliau – Aprašas).

Turizmo paviljono vieta numatyta A. Juozapavičiaus pr. prie žaliojo tilto esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, naudojamas žemės plotas – iki 120 kv. m, iš jų pastatui skiriama iki 60 kv. m užstatymo ploto. Turizmo paviljono pastatas turi būti projektuojamas paprastų konstrukcijų, vieno aukšto, be pamatų, su visa reikalinga pastato eksploatavimui infrastruktūra. Architektūrinė išvaizda, tūris, forma, spalviniai sprendiniai ir medžiagos turi derėti prie aplinkos, turizmo paviljonas turi būti estetiškas ir patogus lankytojams.

Konkurso laimėtojas turi teisę eksploatuoti įrengtą (pastatytą) turizmo paviljoną ir vykdyti jame veiklą vienus metus nuo leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose gavimo dienos su galimybe sutartį pratęsti, jei teritorija nebus reikalinga miesto reikmėms.

Norintys dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus:

 1. juridinio asmens vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška;
 2. laisvos formos konkurso dalyvio veiklą apibūdinantis aprašymas;
 3. konkurso dalyvio atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai, nurodyti Aprašo 18 punkte;
 4. turizmo paviljono (laikino nesudėtingo statinio) eskizinis projektas, kurį sudaro:

4.1. bendrieji duomenys:

4.2. aiškinamasis raštas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą statinį apibūdinantys pagrindiniai rodikliai);

4.3. planas (1:500 mastelis), parengtas ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano arba Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio ištraukos, kuriame pažymėti esami ir projektuojami statiniai, jų eksplikacija, projektuojamų statinių matmenys (ilgis, plotis, aukštis), nurodytas atstumas iki gretimų pastatų, statinių, įrenginių, medžių; statytojo (užsakovo) pavadinimas ir kodas; žemės sklypo ribos;

4.4. statinio fasadų, teritorijos sutvarkymo (sklypo plano) brėžiniai.

Paraiškos (su priedais) pateikiamos užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio užrašyta „Vietos suteikimo turizmo paviljonui įrengti (pastatyti) ir eksploatuoti A. Juozapavičiaus pr. prie žaliojo tilto konkursui“. Paraiškos (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Eskizinis projektas pateikiamas atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką.

Paraiškų vertinimo kriterijai:

 1. eskizinio projekto atitiktis konkurso reikalavimams;
 2. paramos Kauno miesto socialinės infrastruktūros plėtrai dydis, minimali suma 1 tūkst. eurų.

Konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. spalio 12 d. 11 val. 205 kab., Laisvės al. 96, Kaunas. Konkurso laimėtojas –turizmo paviljono A. Juozapavičiaus pr. prie Žaliojo tilto statytojas – bus paskelbtas Kauno miesto savivaldybės interneto  puslapyje  www.kaunas.lt.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos ir registruojamos nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. 8.00 val. iki 2018 m. spalio 10 d. 15.00 val. Savivaldybės administracijos  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (9 darbo vietoje) Laisvės al. 94, Kaunas.

Išsamesnę informaciją suteiks Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Kalvaitytė, Laisvės al. 96, 420 kab., tel. (8-37) 42 40 92, el. paštas: daiva.kalvaityte@kaunas.lt.

Susipažinti su konkurso sąlygomis ir gauti paraiškos formą konkurso dalyviai gali Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (9 darbo vieta) arba Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt → Urbanistika → Laikini prekybos statiniai (įrenginiai) → Turizmo paviljonų statymo konkursas.

 

Įsakymas

Priedas

Brėžinys

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content