Siunčiama nuotrauka

Išorinės reklamos projektų derinimas

Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.

Išorinę reklamą galima įrengti ir skleisti tik turint Savivaldybes išduotą leidimą įrengti išorinę reklamą. Leidimas išduodamas per 20 d.d.

Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti *specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant *pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

*speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė – stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan
*pritaikyta išorinės reklamos pateikimo priemonė – pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.

Leidimui įrengti išorinę reklamą gauti reikia pateikti prašymą kartu su *papildomais dokumentais.

PRAŠYMO forma

Išorinės vaizdinės reklamos projekto pavyzdys

Išorinių viešųjų užrašų atmintinė

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

Vietinės rinkliavos SKAIČIUOKLĖ


Leidimo išdavimo procedūra:
1. Prašymą kartu su papildomais dokumentais reikia PATEIKTI Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (8 langelis).

2. NAGRINĖJAMAS.

 • Dokumentų patikrinimas, išorinės reklamos projekto derinimas
  (Dokumentų ir Miesto planavimo ir architektūros skyriai, 10 d. d.)
  Suderintų projektų registras: Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos registras
  Apie nesuderintą išorinės reklamos projektą pareiškėjai informuojami raštu (paštu).

3. Leidimus ir išorinės reklamos įrengimo projektus galite ATSIIMTI Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (8 langelis), tel. 20 72 65.

*papildomi dokumentai
1. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių pageidaujama įrengti reklaminį įrenginį, savininko (bendraturčių) ar teisėto naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, 1 egz.
2. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:
2.1. aiškinamasis raštas (tuo atveju, jei iškaboje nebus informacijos valstybine kalba, turi būti nurodyta, kad ji bus pateikta iš vidaus, ir pridedamas tekstas);
2.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
2.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
2.4. išorinės reklamos, išskyrus trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinis bei grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus). Tekstas turi būti aiškiai įskaitomas, t. y. raidės ir skaitmenys ne mažesni kaip 0,5 cm dydžio;
2.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
3. jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
4. jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštišką suderinimą;
5. jei išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose, – saugomų teritorijų direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, raštišką suderinimą;
6. jei reklaminį įrenginį numatoma įrengti arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių, – policijos pareigūnų raštišką suderinimą pagal Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 „Dėl Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Leidimo įrengti išorinę reklamą PRATĘSIMUI reikia pateikti:

1. PRAŠYMO forma

2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengta išorinė reklama savininko (bendraturčių) ar teisėto naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, jeigu jie pasikeitė;

3. suderintą projektą ir objekto, ant kurio įrengta reklama, esamos padėties spalvotą nuotrauką, perkeltą ant A4 formato popieriaus lapo (po nuotrauka turi būti parašytas leidimo turėtojas, išorinės reklamos adresas ir palikta vieta antspaudui), jeigu baigėsi projekto galiojimas.

Iki 2011-09-18 suderinti projektai galioja 3 m., po 2011-09-18 – 5 metus, jeigu nebuvo nurodytas trumpesnis projektų galiojimo terminas.

Jeigu turite galiojanti leidimą įrengti išorinę reklamą, bet norite PAKEISTI išorines reklamos spalvinį bei grafinį v aizdą, turite pateikti:

1. laisvos formos prašymą, adresuotą Miesto planavimo ir architektūros skyriui;
2. esamą suderintą bei keičiamą (būsimą) spalvinį bei  grafinį vaizdą;

Taisyklingas kalbos vartojimas – Dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė  DALIA KĖVALIENĖ, tel. (8 37) 20 79 85, dalia.kevaliene@kaunas.lt;

NAUJOS išorinės reklamos įrengimo projektų derinimas.
Miesto planavimo ir architektūros sk. vyr. specialistė JŪRATĖ BANIULIENĖ   Tel. (37) 42 43 92, mob. tel. 8 615 55171, el.pastas: jurate.baniuliene@kaunas.lt

Išorinės reklamos įrengimo projektų galiojimo PRATĘSIMAS.
Miesto planavimo ir architektūros sk. vyr. specialistė DAIVA KALVAITYTĖ
Tel. (37) 42 43 92, mob. tel. 8 612 23875, el.pastas: daiva.kalvaityte@kaunas.lt

Dėl išorinės reklamos projektų parengimo Miesto planavimo ir architektūros specialistai konsultuoja: pirmadieniais 13.00-15.00, Laisvės al. 96, 108 kab. (registracija tel. (37) 20 72 65 arba Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (8 langelis). Ateinant į priėmimą, būtina turėti vizualizacijos projektą, kuriame įkomponuota išorinė reklama aplinkoje (jeigu išorinė reklama įrengiama ant pastato – viso pastato kontekste)

Vietinė rinkliava, leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas.

Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vyr. specialistė DANUTĖ VYŠNIAUSKIENĖ, tel. (8 37) 20 03 84, danute.vysniauskiene@kaunas.lt;

Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja SONATA ŠĖLIENĖ
tel. (8 37)  42 58 02, sonata.seliene@kaunas.lt(reklamos agentūroms)

Kaunas pilnas kultūros

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba