Siunčiama nuotrauka

Sausis 2015

(2015-01-26)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vytauto pr. 93, Kauno m., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano rengimo tikslas: apie 1512 kv.m žemės sklypo suformavimas prie pastatų 1A2p, 4G1b, 11G1b, 6I1m, 12I1b. Pareiškėjai: Ringailė Ivoškienė ir Gintaras Stimburys, gyv. Vytauto pr. 93-12, Kaune, tel.: 8 69821109. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt. Susipažinti su sklypo planu galėsite Centro seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas), galite kreiptis į Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590, galima iki 2015 m. vasario 4d.


(2015-01-22)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Rugiagėlių g. 17, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamos valstybinės žemės sklypą prie pastatų Rugiagėlių g. 17, Kaune, esamiems pastatams eksploatuoti.
Plano rengimą finansuoja A. Griauslienė. Planą rengia UAB „Aplinka ir ekologija“ (tel. 8615 56244, el. p. s.urbelis@gmail.com).
Susipažinti su plano sprendiniais galima Kauno m. Petrašiūnų seniūnijos patalpose adresu R. Kalantos g. 57, Kaune, iki 2015 m. vasario 13 d. Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima pareikšti Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.


(2015-01-22)
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Rugiagėlių g. 17, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-21 įsakymu Nr. A-3104.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamos valstybinės žemės sklypą prie pastatų Rugiagėlių g. 17, Kaune, esamiems pastatams eksploatuoti.
Plano rengimą finansuoja A. Griauslienė. Planą rengia UAB „Aplinka ir ekologija“ (tel. 8615 56244, el. p. s.urbelis@gmail.com).


(2015-01-16)
Informuojame, kad pakartotinai rengiamos viešumą užtikrinančios procedūros parengtam sklypų adresais Viešios g. 33, 19, 11, 11A, Kaune, detaliajam planui.
Planavimo tikslas: Vieno žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, sklypų sujungimas ir padalijimas, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – planavimo sąlygų sąvado galiojomo laikas.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015 01 24 iki 2015-02-24 UAB “Polilinija” patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-02-09 iki 2015-02-24 UAB “Polilinija” patalpose bei Eigulių seniūnijoje (P. Plechavičiaus g. 9A, Kaunas). Viešas susirinkimas numatomas 2015-02-24 d., 14 val., UAB “Polilinija” patalpose.
Planavimo organizatoriai – Darijus ir Kristina Laptevai, Patricija Minelgaitė, Antanas Zaronas, Sandra ir Kęstutis Vanagai, Planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.70-18-271, 2013 m. gruodžio 31 d.
Detaliojo plano rengėja – UAB „Polilinija”, Jonavos g. 40, Kaunas, PV Justina Pliskauskienė, tel. 865271128, el.paštas: justina.kasyte@gmail.com.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba rengėjai.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


(2015-01-15)
Informuojame apie žemės sklypo Žeimenos g. 58, Kaune (un.Nr. 4400-2131-3966), detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.
Planavimo tikslas – parengti žemės sklypo Žeimenos g. 58, Kaune (unikalus Nr. 4400-2131-3966), detalųjį planą: suformuoti žemės sklypą (-us), reikalingus pastatams, esantiems Žeimenos g. 56, 58, Kaune, eksploatuoti, žemės sklypą (-us), skirtus nuosavybės teisėms į žemę atkurti, nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, neprieštaraujant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (įm.k. 188764867), Laisvės al. 96, Kaunas, tel.: 8 37 42 26 31. Plano rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66 A, Kaunas; tel.: 8 37 22 01 46, faks.: 8 37 33 77 74, el. paštas: kaunoplanas@takas.lt Projekto vadovas – Vilius Paipalas. Projekto rengimo terminas – 2012 m. IV ketv. – 2015 m. IV ketv.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2015-02-02 iki 2015-03-02 imtinai, galima projektą rengiančioje bendrovėje Kęstučio g. 66A, Kaune. Vieša projekto ekspozicija nuo 2015-02-17 iki 2015-03-02 vyks Eigulių seniūnijos patalpose, P. Plechavičiaus 9A, Kaune. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2015-03-03, 11.00 Eigulių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengtų projektų sprendinių raštu galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba planavimo organizatorių vardu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


(2015-01-14)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vytauto pr. 93, Kauno m., planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano rengimo tikslas: apie 1512 kv.m žemės sklypo suformavimas prie pastatų 1A2p, 4G1b, 11G1b, 6I1m, 12I1b. Pareiškėjai: Gintaras Stimburys ir Nijolė Ivoškienė, gyv. Vytauto pr. 93-12, Kaune, tel.: 8 69821109. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt. Susipažinti su sklypo planu galėsite Centro seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas), galite kreiptis į Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590, galima iki 2015 m. vasario 4 d.


(2015-01-13)
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje” tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie rengiamą žemės sklypo Seniavos pl. 72, Kaune planą, prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – apie 2962 kv. m žemės sklypo suformavimas pastatų 1B1p, 3I1p eksploatavimui, Seniavos pl. 72, Kaunas.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Gyvūnų globėjų asociacija, Šv. Gertrūdos g. 46, Kaunas, tel. 8 686 44828.
Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A – 3150 „Dėl žemės sklypo prie pastatų Seniavos pl. 72, Kaune, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo”. Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2013 m. gruodžio 6 d. sklypo plano rengimo reikalavimai SPR- 8948.
Plano rengėjas UAB „Žemetra” Savanorių pr. 221-303, Kaunas, tel. 8 674 09938.
Su projektu galima susipažinti UAB „Žemetra” patalpose, nuo 2015 m. sausio 14 d. iki 2015 m. sausio 27 d., Savanorių pr. 221-303, Kaunas. Projekto vadovas D. Jagminas, tel. 8 674 09938, 8 657 44941, el. p.: dovydjagminas@gmail.com. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 27 d.


(2015-01-13)
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo prancūzų g. 16A, kaune detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Kauno miesto sav. administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, LT-44251, Kaunas, tel. (8 37) 422608, faks. ( 8 37) 425452, el.p. info@kaunas.lt.
Planavimo iniciatorius: Žydrūnas Jasiūnas, Vievio g. 54-3, Kaunas, tel. +37060411602.
Plano rengėjas: UAB ” Miesto planas”, Spaustuvininkų g. 11-1, kaunas, tel>: +370 202643, +370 614 22867, el. paštas: info@miestoplanas.lt
Renginio pagrindas: Kauno meisto sav. administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. Įsakymas Nr. A-2570 ” Dėl sodininkų bendrijos “Rūta” teritorijos tvarkymo rėžimo pakeitimo 2014 m. spalio 13 d. pasirašyta Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. 70-28-06 2014 m. spalio 13d. išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. R-9505.
Planavimo tikslas: koreguoti žemės sklypo Prancūzų g. 161A, Kaune detalųjį planą patvirtintą Kauno miesto valdybos 2000 m. liepos 11d. sprendimu Nr. 862, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2015 m. sausio 19 d. – 2015 m. vasario 3 d., viešas susirinkimas – 2015 m. vasario 3d. 14.00 val. Gričiupop seniūnijos patalpose, chemijos g. 11, Kaune. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas UAB ” Miesto planas”, Spaustuvininkų g. 11-1, kaunas, tel.: +370 614 22867.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendimų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


(2015-01-12)
Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Prancūzų g. 88A, Kaunas (skl.kad Nr.1901/0188:215), skl. plotas 0,0463ha, detalusis planas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-2371, 2014-08-29 ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.70-28-04, 2014-09-24, teritorijų planavimo sąlygos 2014-10-07, Nr.R-9502.
Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypo Pancūzų g. 88A Kaune detalusis planas.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinio teitorijų planavimo dokumentas.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti žemės sklypo Prancūzų g. 88A, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005m. lapkričio 16d. įsakymu Nr.A-4258, tikslu pakeisti žemės naudojimo reglamenus kitais.
Projekto rengimo ir derinimo terminas (preliminarus) – 2014 IV – 2015 I-III ketvirčiai.
Vieša detaliojo plano ekspozicija: vyks nuo 2015-01-12 iki 2015-02-09 Kauno miesto sav., Šančių seniūnijos patalpose, adresu: A.Juozapavičiaus pr. 84, Kauno m. (informaciniame skelbimų stende) ir žemės sklype, adresu: Kauno m. sav., Prancūzų g. 88A, eksponuojamas pagrindinis brėžinys detalaus plano.
Detaliojo plano viešas susirinkimas: 2015-02-09d. 14 val., Kauno miesto sav., Šančių seniūnijos patalpose, adresu: A.Juozapavičiaus pr. 84, Kaune.
Pasiūlymai ir pastabos. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo detalaus plano galima iki viešo susirinkimo pabaigos (2015-02-09d.) planavimo organizatoriui: Danutei Pilėnienei, tel. 8-676-32615 ir UAB „ZIP projektai“, adresu: Baltų pr. 36-5 II a., tel. 8-656-99651; 8-656-37651, el. paštas zipprojektai@gmail.com, darbo dienomis nuo 2015-01-12 iki 2015-02-09d. nuo 10val. iki 16val.
Planavimo organizatorius: Danutei Pilėnienei, tel. 8-676-32615, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2014-09-24, Nr.70-28-04.
Planavimo rengėjas: UAB „ZIP projektai“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a., tel. 8-656-993651; 8-656-37651, PV. Jurgita Masatienė, PV. Ž. Paškūnas.
Informacinis skelbimas patalpintas Kauno miesto savivaldybės tinklapyje: www.kaunas.lt, skelbimai: pradedami/ parengti detalieji planai.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas, tačiau jei turite motyvų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.


(2015-01-09)
Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Prancūzų g. 88A, Kaunas (skl.kad Nr.1901/0188:215), skl. plotas 0,0463ha, detalusis planas.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-2371, 2014-08-29 ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.70-28-04, 2014-09-24, teritorijų planavimo sąlygos 2014-10-07, Nr.R-9502.
Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypo Pancūzų g. 88A Kaune detalusis planas.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinio teitorijų planavimo dokumentas.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti žemės sklypo Prancūzų g. 88A, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005m. lapkričio 16d. įsakymu Nr.A-4258, tikslu pakeisti žemės naudojimo reglamenus kitais.
Projekto rengimo ir derinimo terminas (preliminarus) – 2014 IV – 2015 I-III ketvirčiai.
Vieša detaliojo plano ekspozicija: vyks nuo 2015-01-12 iki 2015-02-09 Kauno miesto sav., Šančių seniūnijos patalpose, adresu: A.Juozapavičiaus pr. 84, Kauno m. (informaciniame skelbimų stende) ir žemės sklype, adresu: Kauno m. sav., Prancūzų g. 88A, eksponuojamas pagrindinis brėžinys detalaus plano.
Detaliojo plano viešas susirinkimas: 2015-02-09d. 14 val., Kauno miesto sav., Šančių seniūnijos patalpose, adresu: A.Juozapavičiaus pr. 84, Kaune.
Pasiūlymai ir pastabos. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo detalaus plano galima iki viešo susirinkimo pabaigos (2015-02-09d.) planavimo organizatoriui: Danutei Pilėnienei, tel. 8-676-32615 ir UAB „ZIP projektai“, adresu: Baltų pr. 36-5 II a., tel. 8-656-99651; 8-656-37651, el. paštas zipprojektai@gmail.com, darbo dienomis nuo 2015-01-12 iki 2015-02-09d. nuo 10val. iki 16val.
Planavimo organizatorius: Danutei Pilėnienei, tel. 8-676-32615, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2014-09-24, Nr.70-28-04.
Planavimo rengėjas: UAB „ZIP projektai“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a., tel. 8-656-993651; 8-656-37651, PV. Jurgita Masatienė, PV. Ž. Paškūnas.
Informacinis skelbimas patalpintas Kauno miesto savivaldybės tinklapyje: www.kaunas.lt, skelbimai: pradedami/ parengti detalieji planai.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas, tačiau jei turite motyvų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo


(2015-01-09)
Informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo Prancūzų g. 161A, Kaune detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, LT-44251, Kaunas, tel. (8 37) 422608, faks. (8 37) 425452, el. p. info@kaunas.lt.
Planavimo iniciatorius: Žydrūnas Jasiūnas, Vievio g. 54-3, Kaunas, tel. +370 604 11602.
Projekto rengėjas: UAB “Miesto planas”, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, tel.: +370 37 202643, +370 614 22867, el.paštas: info@miestoplanas.lt.
Rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22d. įsakymas Nr. A-2570 „Dėl sodininkų bendrijos “Rūta“ teritorijos tvarkymo režimo pakeitimo detaliojo plano koregavimo žemės sklype Prancūzų g. 161A, Kaune“
2014 m. spalio 13d. pasirašyta Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. 70-28-06
2014 m. spalio 13d. išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. R-9505.
Planavimo tikslas: Koreguoti žemės sklypo Prancūzų g. 161A, Kaune detalųjį planą patvirtintą Kauno miesto valdybos 2000 m. liepos 11d. sprendimu Nr. 862, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2015 m. sausio 19 d. – 2015 m. vasario 3 d., viešas susirinkimas – 2015 m. vasario 3 d. 14.00 val. Gričiupio seniūnijos patalpose, Chemijos g. 11, Kaune.
Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas UAB “Miesto planas”, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, tel.: +370 614 22867.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


(2015-01-09)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastatų Vieškūnų g. 6, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti apie 610 kv. m naudojamos valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams 1A1ž(p), 2I1p, 5I1p Vieškūnų g. 6, Kaune, eksploatuoti.
Plano rengimą finansuoja D. Danylienė. Planą rengia UAB „Ramlina“, Europos prosp. 91, Kaunas (tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt).
Susipažinti su plano sprendiniais galima Kauno m. Gričiupio seniūnijos patalpose adresu Chemijos g. 11, Kaune, iki 2015 m. vasario 2 d. Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima pareikšti Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas


(2015-01-09)
Informuojame apie parengtą detalųjį planą žemės sklypo Jonavos g. 45A, Kaune (kad.Nr.1901/0052:13).
Pareiškėjai, planavimo organizatoriai: Matas Adomaitis, Raimundas Lenartavičius, Genovaitė Lenartavičienė.
Planavimo tikslas – būdo ir pobūdžio keitimas iš rekreacinės teritorijos į gyvenamąją teritoriją ir komercinės paskirties teritoriją (paliekant bendro naudojimo teritoriją – 50%), padalijimas į sklypus gyvenamųjų pastatų statybos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (viešbučio namo statybos), teritorijos tvarkymo, naudojimo bei statybos reglamentų nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Susipažinti su detaliuoju planu, pretenzijas ar pastabas galima pareikšti raštu detaliojo plano rengėjui UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune iki aptarimo su visuomene pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija rengiama 10 d.d. iki aptarimo su visuomene Eigulių seniūnijos ir detaliojo plano rengėjo patalpose.
Detaliojo plano aptarimas su visuomene įvyks 2015 – 02 – 11 d., 14 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.
Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.(8-37) 209260, 8-61130557, el.paštas: laima@planuotojai.lt.


(2015-01-07)
Rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. sklypo kad. nr. 5217/0010:762 detalusis planas. Planavimo tikslas: sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 5 (penkių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas: 2015m. I – II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima 2015-01-26 iki 2015-02-24, Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2015-02-25, 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorei teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė O. Vasylienė, tel. 8 674 37399, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt.


(2015-01-07)
Rengiamas Kauno r. sav., Domeikavos sen., Ražių k. sklypo kad. nr. 5217/0010:529 detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), padalijimas į iki 8 (aštuonių) sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas: 2015m. I – II ketvirtis. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima 2015-01-26 iki 2015-02-24, Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2015-02-25, 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Domeikavos seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriams teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai O. Vasylienė, R. Vasylius, tel. 8 674 37399, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47596, info@ateivis.lt.


(2015-01-05)
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Vandžiogalos g. 11, Kaune planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo pagrindas: Kauno m. sav. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-3248, 2013-12-04; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus parengti sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8972, 2013-12-13.
Plano rengimo tikslas: žemės sklypo prie pastato 2A1p, Vandžiogalos g. 11, Kaune suformavimas.
Pareiškėjas: R. Sirunavičius, tel. 8 600 58976
Plano rengėja: UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. 8 37 438726; 8 675 47596, e-paštas: info@ateivis.lt.
Su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui galima susipažinti nuo 2015 01 22 iki 2015 02 06 plano rengėjos UAB „Ateivis LT” patalpose, Tunelio g. 16, Kaune, darbo dienomis, nuo 9°°-17°° val. Teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2015 01 22 iki 2015 02 06 Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas.


 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba