Siunčiama nuotrauka

Liepa 2015


(2015-07-31)
Informuojame apie rengiamą bendra tvarka sklypo, esančio Kauno m., Vijoklių g. 19, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo pareiškėjas – Lina Balasevičiūtė;
Rengėjas – UAB GEOMA LT, projekto vadovė Agnė Barzdienė, tel. 8-37-208097, el.paštas info@geoma.lt.
Plano rengimo tikslas – suformuoti apie 552 kv.m. naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam pastatui 1A2p, Vijoklių g. 19, Kaune, eksploatuoti.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galima UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. 33-106a, Kaune nuo 2015-09-01 iki 2015-09-30.


(2015-07-28)
Informacija apie teritorijos tarp P. Vileišio tilto, Jonavos g., Šauklių g. ir Šv. Gertrūdos g., Kaune detaliojo plano rengimą ir viešo svarstymo procedūras. Kauno miesto savivaldybės taryba 2010 m. lapkričio mėn. 4 d. sprendimu Nr. T-659 „Dėl teritorijos tarp P. Vileišio tilto, Jonavos g., Šauklių g. ir Šv. Gertrūdos g., Kaune detaliojo plano rengimo“ pritarė, kad UAB „Megapilė“ savo lėšomis rengtų teritorijos tarp P. Vileišio tilto, Jonavos g., Šauklių g. ir Šv. Gertrūdos g., Kaune detalųjį planą, kartu su kitais žemės sklypų valdytojais ir naudotojais.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio mėn. 14 d. įsakymu Nr. A-2209 „Dėl teritorijos tarp P. Vileišio tilto, Jonavos g., Šauklių g. ir Šv. Gertrūdos g. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo“ pradėjo rengti detalųjį planą, kurio planavimo tikslas – naujų žemės sklypų suformavimas, žemės sklypų Jonavos g. 1A, Jonavos g. 1, Jonavos g. 3 ir M. Valančiaus g. 24 padalijimas, ribų keitimas, performavimas, žemės sklypų būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo pagrindas: 2011-10-27 Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 40-11-190.
Planuojami naudojimo būdai: komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), visuomeninės paskirties teritorijos (V), Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B).
Rengimo terminas: ~ 2015 I – 2015 m. IV ketv.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas.Atrankos dėl PAV procedūros 2012-05-07 išvada Nr. 33/(PAV)-D2-1091 – PAV neprivalomas.
Koncepcija Sprendiniai rengiami pagal 2013-03-14 Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos Kauno padalinyje suderintą su pastabomis koncepciją Nr. (7.12-K)2K-509. Koncepcija apsvarstyta 2011-10-05 KAUET posėdyje, Kauno m. sav. tarybos kolegijos posėdyje, pateikta susipažinimui Miesto ūkio, Savivaldos ir bendruomenių plėtojimo, bei Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komitetuams. Svarstyta Eismo saugumo komisijos posėdyje 2013-05-15 V1-3. Koncepcija suderinta su Kauno mieto savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju 2013-03-20.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto miesto savivaldybės administracijos direktorius, (įmonės kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas: urbanistika@kaunas.lt.. UAB ,,Megapilė“, Jonavos g. 3, LT-44269 Kaunas, tel. +370 37 207665, el. paštas: ignas.grigaras@balthaus.eu; AB ,,LESTO“;Aguonų g. 26, 03212 Vilnius, UAB ,,Kauno švara“, Statybininkų g. 3, 50124 Kaunas.
Plano rengėjas: UAB „Miesto planas“, Spaustuvininkų g. 11-1, Kaunas, LT-44307, tel. +370 37 202643, el. paštas: evaldas@miestoplanas.lt. Informaciją teikia Projekto vadovas architektas Evaldas Barzdžiukas, atest. Nr. A 307, tel.: +370 687 45590.
Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015-08-25, 10.00 val. Kauno miesto savivaldybėje, adresu Laisvės al. 96, Kaune, 108 kab.
Su projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2015-08-11 iki 2015-08-24 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. detaliojo plano rengėjo buveinėje, adresu Spaustuvininkų g. 11-1, Kaune, informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei internetinėse svetainėse www.kaunas.lt.
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos, t.y. iki 2015-08-25 10 val. įvyksiančio viešo svarstymo su visuomene pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-08-18 iki 2015-08-24 Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijoje (Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas, tel. (837 ) 22 00 00), Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriuje (Laisvės al. 96, Kaunas, tel. (837) 423382) bei rengėjo UAB „Miesto planas“ patalpose (Spaustuvininkų g. 11-1, Kaune tel.(8-37) 202 643).

Pridedama:
1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-220, 2011-06-14 ;
2. Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 40-11-190, 2011-10-27;
3.Planavimo darbų programa;
4. Brėžinys


(2015-07-27)
Dėl iš naujo parengtų sprendinių, pakartotinai informuojame apie žemės sklypų Krėvos g. 2A, 4, 6, 8, Kaune, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, sklypo naudojimo būdo (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos) nustatymas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo organizatoriai – UAB „REALINIJA“, Vytenio g. 46, Vilnius, tel. Nr. 8 620 57997, el. paštas: info@realinija.lt.
Plano rengėja – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel. Nr. 8 656 10881, el.paštas: lina@pvg.lt, projekto vadovė – Inga Tarnauskienė, tel. 8 698 11891.
Preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. IV ketv. – 2015 m. IV ketv. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2015-08-10 iki 2015-09-04 imtinai susipažinti galima projektą rengiančioje bendrovėje Laisvės al. 89-3, Kaune (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 656 10881). Vieša projekto ekspozicija nuo 2015-08-24 iki 2015-09-04 vyks Centro seniūnijos patalpose, Šv.Gertrūdos g. 7, Kaune. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2015-09-07, 10.00 Centro seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengtų projektų sprendinių raštu iki viešo susirinkimo pabaigos galima teikti planavimo organizatoriams arba planavimo organizatorių vardu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


(2015-07-22)
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kazliškių g. 3, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-24 įsakymu Nr. A-3943.
Planavimo tikslas – suformuoti apie 500 kv. m žemės sklypą statinio 1A2p (nebaigta statyba) Kazliškių g. 3, Kaune, eksploatavimui.
Plano rengimą finansuoja Kęstutis Balasevičius. Planą rengia UAB „Ramlina“ (tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt).


(2015-07-22)
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo prie pastato 1A1m, A. Purėno g. 16, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastato 1A1m, A. Purėno g. 16, Kaune.
Plano rengimą finansuoja Renaldas Sabaliauskas, Zita Stauskienė. Planą rengia UAB „Ramlina“ (tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161, el. p. kastytiskvizik@yahoo.com).


(2015-07-15)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie statinių R. Kalantos g. 16, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – Naudojamo valstybinės žemės sklypo R. Kalantos g. 16, Kaune, suformavimas esamiems statiniams (unikalus Nr. 4400-0208-2064 ir unikalus Nr. 4400-1524-2390) eksploatuoti.
Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybė.
Planavimo iniciatorius: UAB „Vitra“, UAB „Novitera“.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinimo su projekto sprendiniais ir pasiūlymų pateikimo terminas yra 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Susipažinti bei pareikšti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305, bei Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas: urbanistika@kaunas.lt.


(2015-07-10)
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A-2110 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A-1677 „Dėl teritorijos prie Palemono g., Kaune, detaliojo plano rengimo organizavimo“ pakeitimo“ patikslintas teritorijos prie Palemono g., Kaune, detaliojo plano rengimo tikslas – „suformuoti žemės sklypą (-us) naujai C2 kategorijos gatvei su sankryža prie Palemono g. ir tuneliu po geležinkeliu tiesti, numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams ir miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.“


 

Kaunas pilnas kultūros

lingys100. “Jievaro tiltu atėjai į meną” – koncertas skirtas Lietuvos choreografo Juozo Lingio 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui

2019-02-23

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba