Siunčiama nuotrauka

Gegužė 2015

(2015-05-27)
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Servitutų g. 1, Kaune, planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas: padalinti esamą žemės sklypą į du sklypus, nekeičiant žemės naudojimo būdo ir pobūdžio.
Pareiškėjai: Leokadija Mickevičienė, pagal įgaliojimą atstovaujama Ritos Aleksandrovienės, ir Regina Railienė, gyv. Servitutų g. 1, Kaune, tel.: 8 604 94559.
Rengėjas: arch. Raimonda Vaičiūnienė, Lazdynėlių g. 2-14, Kaunas, tel.: 8 685 28361, el.p.: raimondapaliulyte@gmail.com.
Planavimo pagrindas: Kauno m.sav. administracijos direktoriaus 2013-10-18 įsakymas Nr.A-2844 ir Kauno m.sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2013-10-31 išduoti sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8892.
Susipažinti su rengiamu sklypo planu rengėjo patalpose bei teikti pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas) galima iki 2015 m. birželio 12 d.


(2015-05-25)
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo prie pastatų Elektrėnų g. 8, Kaune planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo pagrindas: Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-09 įsakymas Nr. A-3305; sklypo plano rengimo reikalavimai, 2013-12-13, Nr. SPR-8969.
Plano rengimo tikslas: naudojamo žemės sklypo prie pastatų 3G2p (UN 1996-7006-6036), 5H1p (UN 1996-7006-6058), 53G2p (UN 1996-7006-6047) Elektrėnų g. 8, Kaune, suformavimas, esamiems pastatams eksploatuoti.
Pareiškėjai: Juozas Stanelis, Kristina Dulskaitė, Andrius Narkevičius, UAB „Vilpra“, UAB „Meistras“, P. Rugio įmonė „Broliai juodvarniai“, A. Gabrionio reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės „Artreka“, R. Gervienės firma „Auragė“.
Su projektu galima susipažinti plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose , Vasario 16-osios 8-6, Kaune nuo 2015-05-25 iki 2015-06-08.
Projekto vadovė Rasa Pečiulienė, tel. 869953211, 209260.
Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas raštu teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-05-18)
Informuojame apie teritorijos prie Krėvos g. 2, Kaune, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.
Planavimo tikslas – naujo žemės sklypo suformavimas savivaldybės funkcijoms atlikti (prie Krėvos g. 2), pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (įm.k. 188764867), Laisvės al. 96, Kaunas, tel.: 8 37 42 26 31. Plano rengėja – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66 A, Kaunas; tel.: 8 37 22 01 46, faks.: 8 37 33 77 74, el. paštas: kaunoplanas@takas.lt Projekto vadovas – Vilius Paipalas.
Preliminarus projekto rengimo terminas – 2012 m. III ketv. – 2015 m. IV ketv.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2015-06-01 iki 2015-06-26 imtinai galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje Kęstučio g. 66A, Kaune. Vieša projekto ekspozicija nuo 2015-06-15 iki 2015-06-26 vyks Centro seniūnijos patalpose, Šv.Gertrūdos g. 7, Kaune. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2015-06-29, 10.00 Centro seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengtų projektų sprendinių raštu iki viešo susirinkimo pabaigos galima teikti planavimo organizatoriams arba planavimo organizatorių vardu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


(2015-05-14)
Informuojame apie rengiamą sklypo Vilnų g. 17, Kaune, planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas: žemės sklypo suformavimas prie pastatų Vilnų g. 17 (1A1m, 3I1p).
Pareiškėjas: Aušra Mačiulytė, gyv. Vilnų g. 17, Kaune, tel.: 8 608 60237.
Rengėjas: arch. Vygantas Alaunė, Putvinskio g. 44-1, Kaunas, el.p. vygantas.alaune@gmail.com, tel.8 610 67422.
Planavimo pagrindas: Kauno m.sav. administracijos direktoriaus 2012-04-17 įsakymas Nr.A-1400 ir Kauno m.sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-04-23 išduoti sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8100.
Susipažinti su rengiamu sklypo planu rengėjo patalpose bei teikti pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas) galima iki 2015 m. birželio 1 d.


(2015-05-07)
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą teritorijos prie Tunelio g.37, Kaune, detalųjį planą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2013 10 17 planavimo sąlygų sąvadas (Nr. S-8864)ir planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti (Nr. R-8864).
Planavimo tikslas – suformavimas valstybinio žemės sklypo esamiems statiniams eksploatuoti, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant miško žemę pervesti kitoms naudmenoms (į kitos paskirties žemę, skirtą visuomeninės paskirties teritorijoms). Numatoma nauja statyba.
Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al.96, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas: SĮ „Kauno planas”, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 22 01 46, fax. 33 77 74, el.paštas: kaunoplanas@takas.lt., projekto vadovas – V.Paipalas.
Vieša projekto ekspozicija vyks 2015 05 05-2015 05 19 Žaliakalnio seniūnijos patalpose, Partizanų g.5, Kaune. Viešas svarstymas su visuomene vyks 2015 05 19 11val. Žaliakalnio seniūnijoje.
Susipažinti su detaliuoju planu ir pateikti pageidavimus bei pastabas raštu galima ir SĮ ‘ Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, tel 22 01 46.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui L.Sapiegos g.12/K.Donelaičio g.93.


(2015-05-06)
Informuojame apie žemės sklypų Krėvos g. 2A, 4, 6, 8, Kaune, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, sklypo naudojimo būdo (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos) nustatymas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo organizatoriai – UAB „REALINIJA“, Vytenio g. 46, Vilnius, tel. Nr. 8 620 57997, el. paštas: info@realinija.lt.
Plano rengėja – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel. Nr. 8 656 10881, el.paštas: lina@pvg.lt, projekto vadovė – Inga Tarnauskienė, tel. 8 698 11891.
Preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. IV ketv. – 2015 m. IV ketv.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2015-05-25 iki 2015-06-19 imtinai galima susipažinti projektą rengiančioje bendrovėje Laisvės al. 89-3, Kaune (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 656 10881). Vieša projekto ekspozicija nuo 2015-06-08 iki 2015-06-19 vyks Centro seniūnijos patalpose, Šv.Gertrūdos g. 7, Kaune. Viešo svarstymo susirinkimas vyks 2015-06-22, 10.00 Centro seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengtų projektų sprendinių raštu iki viešo susirinkimo pabaigos galima teikti planavimo organizatoriams arba planavimo organizatorių vardu plano rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


(2015-05-06)
Informuojame, kad parengtas žemės sklypų prie Palemono geležinkelio stoties pramoninio kelyno (jungiamasis kelias Nr. 10 (unikalus Nr. 4400-2010-9302), privažiuojamieji keliai Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-2010-9246), Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-2010-9257), Nr. 3 (unikalus Nr. 4400-2010-9268), Nr. 4 (unikalus Nr. 4400-2010-9279), Nr. 5 (unikalus Nr. 4400-2010-9284), Nr. 6 (unikalus Nr. 4400-2010-9298), Nr. 12 ir Nr. 13 (unikalus Nr. 4400-0818-7346), Nr. 16 (unikalus Nr. 1996-4031-4010), Nr. 17 (unikalus Nr. 4400-0575-2781), Nr. 18 (unikalus Nr. 4400-0575-2438), Kaune planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – Kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos būdo žemės sklypų prie Palemono geležinkelio stoties pramoninio kelyno (jungiamasis kelias Nr. 10 (unikalus Nr. 4400-2010-9302), privažiuojamieji keliai Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-2010-9246), Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-2010-9257), Nr. 3 (unikalus Nr. 4400-2010-9268), Nr. 4 (unikalus Nr. 4400-2010-9279), Nr. 5 (unikalus Nr. 4400-2010-9284), Nr. 6 (unikalus Nr. 4400-2010-9298), Nr. 12 ir Nr. 13 (unikalus Nr. 4400-0818-7346), Nr. 16 (unikalus Nr. 1996-4031-4010), Nr. 17 (unikalus Nr. 4400-0575-2781), Nr. 18 (unikalus Nr. 4400-0575-2438), suformavimas esamiems statiniams bei pastatams eksploatuoti.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareiškėjas – Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, į.k. 110053842, Mindaugo g. 12, Vilnius
Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. gegužės 3d. Įsakymas Nr. A-1323 „Dėl žemės sklypo prie Palemono geležinkelio stoties pramoninio kelyno (jungiamasis kelias Nr. 10 (unikalus Nr. 4400-2010-9302), privažiuojamieji keliai Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-2010-9246), Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-2010-9257), Nr. 3 (unikalus Nr. 4400-2010-9268), Nr. 4 (unikalus Nr. 4400-2010-9279), Nr. 5 (unikalus Nr. 4400-2010-9284), Nr. 6 (unikalus Nr. 4400-2010-9298), Nr. 12 ir Nr. 13 (unikalus Nr. 4400-0818-7346), Nr. 16 (unikalus Nr. 1996-4031-4010), Nr. 17 (unikalus Nr. 4400-0575-2781), Nr. 18 (unikalus Nr. 4400-0575-2438), Kaune plano, prilyginano detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“
Plano rengėjas – UAB „Geodezininkai“, Raudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas.
Planas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti dėl jo pasiūlymus savivaldybės administracijai, galima nuo 2015m. gegužės 14d. iki gegužės 28d. UAB ”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 610 06897. el. p. geodezininkai@gmail.com, matininkas Virginijus Bulovas.


(2015-05-06)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie statinių R. Kalantos g. 16, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – Naudojamo valstybinės žemės sklypo R. Kalantos g. 16, Kaune, suformavimas esamiems statiniams (unikalus Nr. 4400-0208-2064 ir unikalus Nr. 4400-1524-2390) eksploatuoti.
Planavimo organizatorius: UAB „Vitra“, UAB „Novitera“.
Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.
Susipažinimo su projekto sprendiniais ir pasiūlymų pateikimo terminas yra 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Susipažinti galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305.


(2015-05-06)
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie statinių R. Kalantos g. 16, Kaune planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – Naudojamo valstybinės žemės sklypo R. Kalantos g. 16, Kaune, suformavimas esamiems statiniams (unikalus Nr. 4400-0208-2064 ir unikalus Nr. 4400-1524-2390) eksploatuoti.
Planavimo organizatorius – Statinių R. Kalantos g. 16 Kaune savininkai UAB „Vitra“ (įm. k. 133527331), UAB „Novitera“ (įm. k. 135917853).
Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. Įsakymas Nr. A-3566 „Dėl žemės sklypo prie pastatų R. Kalantos g. 16, Kaune, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“.
Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2015 metų III-IV ketvirčiai.
Plano rengėjas – UAB „Geodezininkai“, Raudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas. Tel.faks. 8-37 267156. El. paštas geodezininkai@gmail.com. Matininkas Rimantas Vaičiulis mob. Tel. 8 686 19305.


 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba