Siunčiama nuotrauka

Balandis 2015


2015-04-30
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kumelių g.17, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo pagrindas: 2012-11-22d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-4395, 2012-11-03d. sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8417.
Planavimo tikslas: suformuoti apie 400 kv.m ploto žemės sklypą prie naudojamo pastato 1A3p Kumelių g.17 , Kaune.
Pareiškėjai – Ada Andriuškevičienė, Rimantas Urba, Viktorija Adomėnienė, Edita Pocienė, Almina Ugenskienė, Donatas Ugenskas, Vilija Giedraitienė; Kumelių 17-3, Kaunas, tel. 8 37 208429.
Projekto rengėjas – Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, projekto vadovė Violeta Zagorskienė; Kęstučio g.87-9, Kaunas; tel.8 687 32455,
el.paštas: v.zagorskiene@gmail.com.
Dėl susipažinimo su parengtu žemės sklypo planu, informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į projekto rengėją nuo 2015-05-04d. iki 2015-05-20 d.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui ir Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


2015-04-28
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo, prie statinių Skuodo g. 3, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams Skuodo g.3, Kaune, eksloatuoti.Pastatai 1A1M, 2I1P.
Pareiškėjas –Viktorija Nijolė Čepulevičienė gyv. Skuodo g.3, Kaunas.
Žemės sklypo plano rengėja – Rūta Medelytė-Vaidelienė, tel. (8 610) 49545, el. paštas geodus8@gmail.com, V.Krėvės g.41-26, Kaunas LT-44001.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-18 įsakymas Nr. A-3080 „Dėl žemės sklypo prie pastatų Skuodo g.3 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo”. Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2013-11-21 sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8921.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015m. balandžio mėn., 30d. iki 2015 gegužės 15d. adresu: V.Krėvės g.41-26, Kaunas LT-44001.
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


2015-04-13
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šv. Gertrūdos g. 38, Kaune detalųjį planą.
Planavimo tikslas- įregistruoto 0, 1487 ha ploto žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo planavimo pagrindas- detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013 m. birželio 19 d. Nr. 70-18-98;
Detaliojo plano organizatoriai- Eligijus Survila, Vesta Survilienė, UAB ,,SMS- Eligita“, įgaliotas asmuo- Edvardas Damaševičius, (8-686) 05152;
Detaliojo plano rengėjas- UAB ,,ARIKON“, PV Rūta Bridžiuvienė, tel. (8-687) 58931;
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-04-20 iki 2015-05-19 Centro seniūnijoje, esančioje Šv. Gertrūdos g. 7, Kaune ir detaliojo plano rengėjo- UAB ,,ARIKON“- patalpose, esančiose Savanorių pr. 66-347, Kaune;
Viešas svarstymas įvyks 2015 metų gegužės 19 d. 12 valandą detaliojo plano rengėjo- UAB ,,ARIKON“- patalpose, esančiose Savanorių pr. 66-347, Kaune;
Jei turite motyvuotai pagrįstų pageidavimų ir pasiūlymų, prašome kreiptis raštu į detaliojo plano rengėją- UAB ,,ARIKON“, adresu Savanorių pr. 66- 347, Kaune, tel. (8-37) 210636, (8-687) 58931, el.p. ruta.bridziuviene@gmail.com iki viešojo svarstymo pabaigos;


2015-04-13
Informuojame apie bendrąja tvarka pakartotinai parengtą žemės sklypo prie statinių Elektrėnų g. 12, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie pastatų 2G1b, 3H1p, 4F1p, 5F1p, 1A3p Elektrėnų g. 12, Kaune eksploatuoti.
Planavimo organizatorius –Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Kaunas Real Estate“ Vasario 16-osios g.5A, Kaunas“, tel/fax.837 209793, m.tel.860272628, el.p. info@rek.lt
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-07 įsakymas Nr. A-1353 „Dėl teritorijos prie statinių Elektrėnų g. 12, Kaune, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo”. Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-05-13 sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8641.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015m. balandžio mėn., 14d. iki 2015 balandžio 30d. UAB “Kaunas Real Estate” įmonės patalpose, adresu: Vasario 16-osios g. 5A Kaunas, darbo dienomis 9:00 – 17:00 val.,
Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


2015-04-13
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtą žemės sklypų A. Juozapavičiaus per. 11, 11A, Kaune detalųjį planą.
Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laivės al. 96, Kaunas, LT-44251, Kaunas, tel. (8 37) 422608, faks. ( 8 37) 425452, el. p. info@kaunas.lt
Planavimo iniciatorius: UAB „Miesto renesansas“, Jurbarko g. 2, Kaunas, tel. 837 363339, UAB „ panemunės PC“, Vasarviet4s g. 19a, kaunas, tel. 837 472056.
Plano rengėjas: UAB „Miesto renesansas“, Spaustuvininkų g. 11-1, kaunas, tel.: +370 37 202643, +370 614 22867, el. paštas: info@miestoplanas.lt.
Rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. A-436 „Dėl žemės sklypų A. Juozapavičius per. 11, 11A, Kaune, detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso iniciavimo“
2015 m. vasario 27 d. pasirašyta Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. 70-28-11.
Planavimo tikslas: koreguoti žemės sklypų A. Juozapavičiaus per. 11, 11A, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A-4547, tikslu pakeisti suplanuotos teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus kitais ir nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2015 m. balandžio 27 d. – 2015 m. gegužės 5 d., viešas susirinkimas – 2015 m. gegužės 5 d. 14.00 val. Šančių seniūnijos patalpose, A. Juozapavičiaus per. 84, Kaune.
Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas UAB“ Miesto planas“, Spaustuvininkų g. 11-1, kaunas, tel.:+370 614 22867, el. p.: info@miestoplanas.lt
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško ( atsakymo į patetiką pasiūlymą) gavimo dienos.


2015-04-09
Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Nemajūnų g. 14A (kad. Nr. 1901/0201:130), Kaune, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo Nemajūnų g. 14A (kadastro Nr. 1901/0201:130), Kaune padalijimas, naudojimo būdo keitimas, naudojimo pobūdžio nustatymas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas – 2014-2015 m.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-04-28 iki 2015-06-12 UAB „Projektų vystymo grupė“ patalpose.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-28 iki 2015-06-12, Petrašiūnų seniūnijos patalpose, R.Kalantos g. 57, Kaune.
Viešas susirinkimas numatomas 2015-06-12 d., 09 val., Petrašiūnų seniūnijos patalpose, R.Kalantos g. 57, Kaune.
Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (planavimo organizatoriui) pranešime nurodytu adresu bei kontaktais.
Planavimo organizatorius – Ona Bukartienė, Diana Baltrušaitienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 200008, PV J.Mačiukėnaitė, 8612 35765, el.p.: justina@pvg.lt.
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas.


2015-04-09
Informuojame, kad bendrąją tvarka parengtas žemės sklypo Marių g. 64, Kaune, detalusis planas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo Marių g. 64 (kadastro Nr. 1901/0125:35), Kaune, suplanavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (planuojama vienbučių ir dvibučių pastatų statyba).
Planavimo organizatoriai–Raimondas Černiauskas, Jolita Černiauskienė, tel. 868308087
Detaliojo plano rengėjas–Zita Normantienė, tel. 861422859, el.paštas: zitanorm@takas.lt.
Dėl susipažinimo su parengtu detaliuoju planu kreiptis į plano rengėją, nuo 2015-04-27 iki 2015-05-26 imtinai.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-12 iki 20115-05-26 imtinai, Petrašiūnų seniūnijoje, R. Kalantos g. 57, Kaune. Ten pat 2015-05-26 d. 9.00 val. vyks viešo svarstymo susirinkimas.
Pasiūlymus ir pageidavimus dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu ir e.paštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.


2015-04-01
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų Krėvės g. 2A, 4, 6, 8, Kaune, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, sklypo naudojimo būdo (daugiabučių) gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/komercinės paskirties objektų (teritorijos) numatymas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savvialdybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo organizatoriai – UAB “RELINIJA”, Vytenio g. 46, vilnius, tel. Nr. 8 620 57997, el.paštas: info@realinija.lt.
Plano rengėja – UAB “projektų vystymo grupė”, laisvės al. 89-3, Kaunas, tel. Nr. 8 656 10881, el. paštas: linija@pvg.lt, projektų vadovė – Inga Tarnauskienė, tel. Nr. 8 698 11891.
Preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. IV ketv. – 2015 m. IV ketv. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai.


 

Kaunas pilnas kultūros

coveris Kaunas švenčia Vasario 16-ąją!

2019-02-15

AFI XXI moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“

2019-02-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba