Siunčiama nuotrauka

Darbo grupė smurto prieš vaikus prevencijai organizuoti

Sigitas Šliažas darbo grupės vado, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Sigita Šimkienė darbo grupės vadovo pavaduotoja, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Laura Ramanauskaitė-Stašiauskienė darbo grupės sekretorė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
Živilė Baronienė VšĮ Šeimos santykių instituto šeimų konsultantė, socialinė darbuotoja
Jurgita Česnulevičienė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
dr. Rasa Indriliūnaitė Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros lektorė
Kęstutis Navickas Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 Bronius Palšis  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus specialistas
Jūratė Stukienė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė
Rasa Šerpytienė Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos direktorė
dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centro direktorė
Vytautė Užaitė VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos jaunimo centro vadovė
Olga Vasiliauskienė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos gydytoja
dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros docentė

Laura Ramanauskaitė-Stašiauskienė,
Administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).
Tel.: 42 45 61, laura.ramanauskaite@kaunas.lt

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONVENCIJA

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.48A4910C899F

19 straipsnis

 1. Valstybės dalyvės, siekdamos apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo elgesio, grubaus elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo priemonių.
 2. Tarp tokių apsaugos priemonių reikiamais atvejais gali būti ir veiksmingos socialinės programos, leidžiančios suteikti paramą vaikui ir jį globojantiems asmenims ir išaiškinti, pranešti, perduoti nagrinėti, tirti, gydyti ir imtis kitų priemonių minėtais žiauraus elgesio su vaiku atvejais, o prireikus iškelti baudžiamąją bylą.

 

LR CIVILINIS KODEKSAS

http://www.civiliniskodeksas.lt/#

3.250 straipsnis. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas ir apskaita

 1. Mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros, policijos ir kitokių institucijų darbuotojai, taip pat kiti asmenys, turintys duomenų apie nepilnamečius, likusius be tėvų globos, taip pat apie būtinumą ginti nepilnamečių teises ir interesus (žiaurus tėvų elgesys su vaikais, tėvų liga, mirtis, išvykimas ar dingimas, tėvų atsisakymas atsiimti vaikus iš mokymo, auklėjimo ar gydymo įstaigų ir t. t.), privalo apie tai nedelsdami informuoti valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją pagal vaiko ar savo gyvenamąją vietą.

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27db68207c7011e5b7eba10a9b5a9c5f

43 straipsnis. Vaiko apsaugos nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos bendrosios nuostatos

 1. Fizinis ar juridinis asmuo, sužinojęs apie vaiką, kuris galimai nukentėjo nuo nusikalstamos veikos ir dėl to jam gali reikėti pagalbos, privalo pranešti apie tai policijai ir (ar) savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui.

47 straipsnis. Vaiko apsauga nuo seksualinio išnaudojimo, išnaudojimo pornografijai ar prostitucijai, vaiko pirkimo arba pardavimo

 1. Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, atlikdami savo tiesioginio darbo funkcijas, susijusias su vaikais, ar kiti asmenys, gavę pagrįstos informacijos apie galimai prieš vaiką padarytas nusikalstamas veikas, nurodytas Baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, taip pat vaiko išnaudojimą pornografijai, vaiko pirkimą arba pardavimą, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, nepaisydami konfidencialumo taisyklių, privalo nedelsdami apie tai informuoti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių ir (ar) policiją.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400334&p_query=smurtas&p_tr2=2

9 straipsnis. Pagalbos organizavimas

 1. Policijos pareigūnai nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša vaiko teisių apsaugos skyriui, jeigu nepilnametis patyrė smurtą artimoje aplinkoje, buvo jo liudininkas, gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, arba jeigu įtariamas smurtavęs asmuo yra nepilnametis.

Fizinis ar juridinis asmuo, turėdamas informacijos apie galimai bet kokios rūšies smurtą patyrusį  vaiką, turi apie tai pranešti darbo valandomis policijai ir/ar Vaiko teisių apsaugos skyriui.

Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos skyriui telefonu  (8 37) 42 48 35, el. paštu vaiko.teisiu.apsaugos.skyrius@kaunas.lt

Policijai pranešti į artimiausią komisariatą pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal įvykio vietą. Nedarbo metu, pranešti per www.ePolicija.lt, bendruoju telefonu 112 arba pasitikėjimo telefonu 8 (37) 30 30 50.

Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, atlikdami savo tiesioginio darbo funkcijas, susijusias su vaikais, ar kiti asmenys, gavę pagrįstos informacijos apie galimai prieš vaiką padarytas nusikalstamas veikas, nurodytas Baudžiamojo kodekso XXI skyriuje (išžaginimas, seksualinis prievartavimas, privertimas lytiškai santykiauti, seksualinis priekabiavimas, mažamečio asmens tvirkinimas), taip pat vaiko išnaudojimą pornografijai, vaiko pirkimą arba pardavimą, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, nepaisydami konfidencialumo taisyklių, privalo nedelsdami apie tai informuoti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių ir (ar) policiją. (LR Vaiko teisių pagrindų įstatymo 47 straipsnis)

VšĮ Kauno Dainavos poiklinikos jaunimo centras (nemokama psichologinė pagalba) Pramonės pr. 31, tel. 45 28 85,
registracija psichologo konsultacijoms
tel. 78 70 00,
el. p. jcentras@dainavospoliklinika.lt
Dirba nuo 8.00 iki 20.00 val.

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

(veikia Vaiko emocinio saugumo centras, čia dirbanti psichologė organizuoja užsiėmimų ciklus tėvams ir vaikams)

Ašigalio g. 23, Kaunas
Tel. 8 (37) 323 200
El p. saugusvaikas@gmail.com

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

(teikiama individuali bei grupinė psichologinė, psichoterapinė, socialinė pagalba vaikams ir jų šeimoms)

Laisvės al. 38C, Tel.: 8 673 22562, Kaunas, www.ppkc.lt

VšĮ Šeimos santykių institutas

(teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto (fizinio, psichologinio, seksualinio), ar netiesioginio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams)

L. Zamenhofo g. 9, Kaunas, tel.: 8 37 750935, pagalba@ssinstitut.ltwww.ssinstitut.lt

Daugiau informacijos: www.kaunas.lt/svietimas/prevencija

Kaunas pilnas kultūros

DSC02931 Laisvės gynėjų dienos – sausio 13-osios renginiai Kaune

2019-01-12

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba