Virtuali konsultacija – diskusija „Pasirengimas 2020 m. brandos egzaminų sesijai“

Gegužės 4 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo virtualią konsultaciją – diskusiją „Pasirengimas 2020 m. brandos egzaminų sesijai“. Pedagogus konsultavo Asta Ranonytė, laikinai einanti Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigas. Dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje apie birželio 22 d. pradedamų vykdyti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką, kandidatų brandos egzaminų darbų vertinimo procesą. Uždavė rūpimus ir neraminančius klausimus dėl vykdytojų ir kompiuterių skaičiaus bei galimo jų trūkumo, dėl apsaugos priemonių, darbo atostogų laikotarpiu, duomenų apsaugos, kandidatų pavėžėjimo ir kt. Lektorė akcentavo, kad egzaminų vertintojai turės galimybę vertinti ir atostogų mokykloje metu, vertinimo procesui įforminant darbo santykius su Nacionaline švietimo agentūra, tačiau vykdytojai tyrėtų suplanuoti atostogas iki arba po egzamino. Saugumui užtikrinti bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir reikalavimais. Numatyti nurodymai ir rekomendacijos dėl patalpų, kandidatų skaičiaus patalpoje – iki 10 kandidatų, atstumų tarp jų – kas 2 metrai, įėjimų – mažiausiai du įėjimai į pastatą, būtinas vėdinimas. Vykdytojai ir kandidatai turės deklaruoti savo sveikumą, jie negalės priklausyti rizikos grupei. Planuojama patvirtinti ir pristatyti atnaujintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą per dvi savaites. Asta Ranonytė padėkojo ir pasidžiaugė aktyviu Kauno miesto mokytojų dalyvavimu vertinimo procese.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Laura Vaitkevičienė

Skip to content