Siunčiama nuotrauka

Startuoja ES struktūrinių fondų projektas „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras partnerio teisėmis dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projekte „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija.

Nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose šalies švietimo sistemai keliami ambicingi tikslai: sukurti pažangią, modernią ir stiprią valstybę, pasižyminčią harmoninga visuomenės, ekonomikos ir valdymo derme. Prioritetiniuose ES ir Lietuvos švietimo politikos dokumentuose aukštesniųjų gebėjimų ugdymas nurodomas kaip itin svarbus šalių gerovės kūrimo ir pažangos veiksnys. Investicijos į mokymo sritį būtinos, nes švietimas ir aukšto lygio gebėjimai yra svarbiausi strateginiai šiandienos ekonomikos augimo veiksniai.

Šiuo metu silpniausios Lietuvos mokyklų pačios svarbiausios veiklos sritys – ugdymas ir mokymasis, pagalba mokiniui. Ir tarptautinių, ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis, Lietuvos mokinių mokymo(si) rezultatai netenkina švietimo bendruomenės ir visuomenės lūkesčių. Šalyje daug mokinių, kurių pasiekimai yra žemi, ir mažai tų, kurie geba pasiekti aukščiausius pasiekimų lygmenis. Ugdymo kokybės, mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas – vienas iš svarbiausių Lietuvos švietimo tobulinimo uždavinių.

Įgyvendinamo projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių matematikos pasiekimus. Telkiant mokyklų bendruomenes bus siekiama mokinių pasiekimų gerinimo ir mokyklų demokratinių procesų tobulinimo. Projekto metu bus diegiama inovatyvi, pažangi, dar Lietuvos mokyklose netaikyta „Lean in Team“ metodologija. Numatomi projekto rezultatai ir nauda: geresni mokinių matematikos pasiekimai; aukštesnė pamokų kokybė; stipresnis ir aktyvesnis mokyklų demokratinis gyvenimas; sustiprėjusi nuolatinės refleksijos ir nuolatinio vertinimo kultūra mokyklose; aktyvesnis tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą; pagerėjęs mikroklimatas ugdymo įstaigose, socialinė emocinė gerovė.

Šis inovatyvus projektas – kolegialios partnerystės sinergija, užtikrinanti veiksmingus pokyčius tobulinant ugdymą vardan geresnių ugdymo rezultatų.

Kaunas pilnas kultūros

Viršelis Birželį Kaune – tradicinė dainų ir šokių šventė

2019-06-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba