Siunčiama nuotrauka

Rokų gimnazijoje vyko respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“

Rokų gimnazijoje rugsėjo mėnesio 28 dieną vyko respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“. Į konferenciją susirinko norintys augti ir tobulėti jauni pedagogai bei jiems padėti norintys ir pasidalinti patirtimi kelis dešimtmečius mokykloje dirbantys mokytojai.

Konferenciją organizavo Kauno miesto švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Panfilaitė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė,  Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Rūta Buinickienė, Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rita Pociutė- Miliūnienė ir Giedrė Ašmonienė, Kauno Rokų gimnazijos bibliotekos vedėja Rasa Baranauskaitė ir Kauno Rokų gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja Inga Graužinienė. Renginio dalyvius pasveikino gimnazijos merginų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Viktorijos Masiliūnienės. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Rūta Buinickienė tarė sveikinimo žodį ir palinkėjo, kad dalijimosi patirtimi žiedai papuoštų šios dienos darbą, o švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Panfilaitė pastebėjo, kad gerą mokytoją išduoda švytinčios akys. Plenarinio posėdžio vadovė   Rita Pociutė-Miliūnienė akcentavo, kad pasaulyje yra didžiulė įvairovė pagalbos pradedantiesiems pedagogams būdų, skiriasi trukmė, intensyvumas, mastai, privalomumas. Be to, pradedančiųjų mokytojų poreikiai skiriasi nuo labiau patyrusių kolegų, nes jų pedagoginė praktika dar tik formuojasi, jiems reikia įsitvirtinti mokyklos bendruomenėje, geriau pažinti ir suprasti mokinius, jiems reikalingas ne tik mokymasis su kolegomis, bet ir individuali pagalba, pamokų stebėjimas ir grįžtamojo ryšio teikimas. Patirtį turintys pedagogai turi padėti siejant studijų metu įgytas žinias su praktika, patarti jaunajam pedagogui, kaip dirbti su konkrečiais mokiniais, ištaisyti pedagogų rengimo sistemos spragas, pripratinti pradedančius mokytojus prie mokytojo, kaip visą gyvenimą besimokančiojo, sampratos, įdiegti nuolatinio tobulėjimo įprotį, kuris svarbus besikeičiant visuomenei ir švietimui, kad būtų pateisinti pradedančio, jaunojo pedagogo lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės profesinėje karjeroje. Plenarinio posėdžio pranešėja,  KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto Edukologijos katedros docentė  Nida Ambrasė pranešime „Profesinio meistriškumo siekis – šiuolaikinio mokytojo kompetencijos“  teigė, kad organizacijos ateitis priklauso tik nuo mokytojų – ar vaikai iš mokyklos išeina laimingi, ar sudaromos sąlygos atsiskleisti jų kūrybinėms galioms. Pedagogų komanda iš Jonavos „Lietavos“ pagrindinės  mokyklos pristatė tarptautinį projektą „Renkuosi mokytoją“, peraugusį į kasdieninį darbą, kurio dėka jų mokykloje atsirado jaunų, inovatyvių pedagogų. 22 metų pedagogo Dovydo Mikaliūno  iš  Kauno šv. Mato gimnazijos  pasidalijimas patirtimi buvo itin įspūdingas, įtaigus, nuotaikingas  ir emocingas, leidęs pajusti jaunosios mokytojų kartos veržlumą, kūrybingumą, iniciatyvumą. Plenarinis posėdis buvo baigtas Rokų gimnazijos, kaip bendruomenės mokyklos, pristatymu.

Pranešimų pristatymuose grupėse dalyvavo atstovai iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, Birštono gimnazijos, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos, Raseinių rajono Betygalos Maironio gimnazijos, Marijampolės „Žiburėlio” mokyklos – daugiafunkcio centro, Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazijos, Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos, Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos,  Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos, Kauno rajono Piliuonos gimnazijos, Kauno rajono Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“, Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“, Kauno šv. Mato gimnazijos, KTU inžinerijos licėjaus, Kauno „Saulės“ gimnazijos, Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ , Kauno Tado Ivanausko progimnazijos, Kauno „Paparčio“ pradinės  mokyklos, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos, Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ir Kauno Rokų gimnazijos. Pedagogai skaitė pranešimus ir dalijosi patirtimi apie  laiko planavimą pamokoje,  pamokos struktūrą, darbo su specialiųjų poreikių ir gabiais mokiniais ypatumus ir galimybes: darbo metodus, priemones, praktiką; netradicinių ir inovatyvių darbo metodų panaudojimo galimybes įvairių dalykų pamokose,  netradicinių, integruotų pamokų vedimo praktiką, klasės auklėtojo darbo ypatumus: sunkumus, pareigas, sėkmingas patirtis; vertybių ir kompetencijų ugdymo galimybes pamokose, kvalifikacijos kėlimo galimybes ir reikalavimus. Baigiamajame posėdyje grupių moderatoriai – mokytojai Laima Zailskienė, Egidijus Jankūnas, Aurelija Andriuškienė, Vitana Bakutienė pristatė grupių darbo rezultatus – grupėse skaitytų pranešimų idėjas. Konferencijos organizatoriai palinkėjo dalyviams sėkmės, o norintieji susipažino su gimnazijos atnaujintomis erdvėmis ir aplinka.

Konferencijos tikslas – dalintis pedagogine patirtimi siekiant užtikrinti jaunojo pedagogo profesinių lūkesčių, galimybių, karjeros perspektyvų sėkmingą įgyvendinimą buvo pasiektas: pristatyti tinkamos pamokos struktūros modeliai, pasidalinta darbo su specialiųjų poreikių, gabių mokinių galimybėmis, jaunieji pedagogai supažindinti su netradicinių ir inovatyvių darbo metodų panaudojimu,  netradicinių, integruotų pamokų vedimu,  klasės auklėtojo darbo ypatumais, supažindinti su vertybių ir kompetencijų ugdymo galimybėmis. Tik dalindamiesi galime augti patys ir auginti naują pedagogų atžalyną.

Vanda Mažeikienė, Kauno Rokų gimnazijos mokytoja

Kaunas pilnas kultūros

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba