Siunčiama nuotrauka

Pažintis su Airijos ankstyvojo ugdymo sistema

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė kvalifikacijos programą Airijos švietimo įstaigų bendruomenių narių tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“. Ją pirmosios išbandė Kauno ikimokyklinių įstaigų vadovės ir pedagogės.

Puiki programos įžanga buvo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvykęs susitikimas su Airijos ambasadoriumi Lietuvoje David Noonan, padidinęs dalyvių susidomėjimą ir sukėlęs naujų klausimų.

Kartais verta nukeliauti labai toli, kad galėtumėm geriau įvertinti savo veiklos rezultatus. Tokia pirmoji mintis iškilo, susipažinus su Airijos ikimokyklinio ugdymo sistema. Tolygus dėmesys ir vaikų ugdymui, ir globai, įperkamos tėvams vaikų ugdymo paslaugos ir švietimo pagalba, aukšti reikalavimai pedagogų kvalifikacijai, metodikų, paslaugų vaikui ir šeimai įvairovė, išradingai įrengtos vidaus ir lauko erdvės visapusiškam vaikų ugdymui, švara ir estetika, šiltas ir vietoje pagaminamas maistas – tokie mūsiškių mažų vaikų ugdymo privalumai.

Airija iš kitų Europos Sąjungos šalių išsiskiria didžiausiu ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiumi ir augančiu gimstamumu (pvz., nuo 2006 metų gimstamumas šalyje padidėjo 16 proc.). Motinystės atostogos trunka tik 6 mėnesius. Todėl Airijoje yra didžiulis poreikis ikimokykliniam ugdymui. Tačiau vaikų globos paslaugos tėvams yra labai brangios. Taigi šalies iššūkis – ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas.

Airijos švietimo ir įgūdžių departamente susitikimai ir Airijos nacionalinio lygio atsakingų specialistų pranešimai padėjo programos dalyvėms geriau suprasti Airijos švietimo politiką, planus ateičiai, siekiant pagerinti mažų vaikų situaciją šalyje.

Didžioji dalis (80 proc.) Airijos ikimokyklinių įstaigų yra įsteigtos privačių steigėjų, ir dažniausiai yra vietos bendruomenės iniciatyvos. Nuo 2010 metų 3-4 metų vaikams iš valstybės biudžeto finansuojamas nemokamas 3 val. per dieną, 15 val. per savaitę ikimokyklinis ugdymas. Jis organizuojamas daugumoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir apima beveik 96 proc. 5-ečių vaikų. Tačiau tik 46 proc. 3-mečių dalyvauja ikimokykliniame ugdyme, kai tuo tarpu ES šalių vidurkis siekia virš 70 proc.

Airijoje ikimokyklinio sektoriaus pedagoginis personalas yra žemiausio išsilavinimo lygio. Todėl yra didelis skirtumas tarp jų ir pradinio sektoriaus pedagogų darbo kokybės ir atlyginimų. Dėl to labai didelė problema išlaikyti profesionalius darbuotojus. Nuo šių metų ikimokyklinio ugdymo pedagogams įvesti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai.

Atsižvelgiant į tokią situaciją, Švietimo veiklos plane 2016–2019 metams numatytos priemonės ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui. Pagrindinis dėmesys skiriamas papildomam inspektorių, mentorių parengimui ir švietimo įstaigų personalo kvalifikacijos kėlimui.

Programos dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su Airijoje diegiamomis valstybinėmis kokybės gerinimo priemonėmis. Pagrindinės – ankstyvojo ugdymo programa „Aistear“ ir ankstyvojo ugdymo kokybės samprata „Síolta“. Šiuos dokumentus privalo taikyti visos valstybės finansavimą gaunančios įstaigos ir įrodyti, kad jos laikosi. įgyvendinimui parengtos metodinės rekomendacijos.

Nuo 2016 m. balandžio mėnesio įsteigta Švietimo inspekcija. Inspektoriai prižiūri ugdymo programos įgyvendinimo kokybę. Vienos įstaigos inspektavimui skiriama viena diena. Užbaigus inspektavimą, parengiama ataskaita ir nusiunčiama švietimo įstaigai. Ataskaita ir įstaigos atsakymas skelbiami viešai internete. Inspektoriai įvardino tokius pastebėjimus ir iššūkius:

 • trūksta vaikų pažangos stebėjimo duomenų panaudojimo ugdymo turinio planavimui (labiau yra žymima ženklais, o rečiau – aprašoma);
 • įvairiakalbystė;
 • nepakankamas dėmesys žaidimui kaip ugdymo metodui, dar daug akademiškumo.

„Better Start“ – dar viena valstybinė iniciatyva, skatinanti ikimokyklinių įstaigų kokybės gerinimą. Tai – socialinė programa, apimanti įstaigų pedagoginio personalo mentorių veiklą, kurie padeda palaikyti ir pagerinti įstaigos veiklos kokybę. Programoje dirba turintys aukštąjį išsilavinimą ir bent 5 m. praktinės veiklos stažą. Taikomas mentorystės modelis. Mentorius remiamasi „Síolta“ reikalavimais, kad padėtų įstaigoms sumažinti atotrūkį tarp teorijos ir praktikos.

Taip pat 2016 m. parengtas ir taikomas 7 žingsnių modelis, skirtas specialiųjų poreikių vaikų inkliuzijos skatinimui.

Lankantis Nacionalinėje Airijos kolegijoje, Ankstyvojo ugdymo iniciatyvos (The Early Learning Initiative) komanda pristatė mažų vaikų ugdymo kokybei skirtas iniciatyvas: Apsilankymo namuose, Tėvų-vaikų namų programas, Ankstyvojo skaičiavimo projektą. Šios iniciatyvos pradėtos 2006 metais Nacionalinėje Airijos kolegijoje ir remiasi bendruomenių švietimo iniciatyva, padedančia Docklands ir East Inner City rajonuose (Dublinas) gyvenantiems tėvams, vaikams ir jų pedagogams. Pagrindinis iniciatyvų tikslas – sumažinti ikimokyklinio išsilavinimo lygio skirtumą tarp vaikų iš skirtingų socialinių sluoksnių, KEISTI GYVENIMUS ŠVIETIMO PAGALBA. Specialiai parengti vizitatoriai konsultuoja tėvus vaikų ugdymo kausimais, dovanoja medžiagą, padedančią tobulinti tėvystės įgūdžius.

Programos dalyvės aplankė penkias Dublino ikimokyklines įstaigas ir susipažino su jų veiklą, ugdymo aplinka. Štai keletas dalyvių pastebėjimų ir akcentų iš matytos airiškosios praktikos:

 • pedagogų ir tėvų santykiai glaudūs ir nuoširdūs;
 • su kiekvienu tėvu betarpiškai bendraujama;
 • ugdomoji aplinka nėra išpuoselėta ar labai estetiška, netgi skurdoka, lyginant su mūsų įstaigomis;
 • pagrindinis dėmesys skiriamas socialiniam ugdymui, vaikų tarpusavio santykiams, akcentuojama, kad vaikas yra grupės, darželio, mokyklos bendruomenės dalis;
 • saugi mikroaplinka (pagarbūs santykiai, lygiateisiškumas);
 • nestandartinio tipo pastatai, įkurti bendruomenių ir pritaikyti vaikų ugdymui.

Didelis Airijos ikimokyklinio ugdymo sistemos privalumas – suaugusiųjų ir vaikų santykis vienoje grupėje, kuris yra:

1 x 3 vaikai iki 1 metų;

1 x 5 1-3 metų vaikai;

1 x 11 vaikų 3-6 metų vaikų.

Visos lankytos ikimokyklinės įstaigos dirba ne visą darbo dieną. Dažniausias jų veiklos laikas – 7–13.30 valandomis.

Vizito pabaigoje aplankėme Dublino lituanistinę mokyklą „4 Vėjai“. Tai – nuo 2004 metų veikianti ir šiuo metu didžiausia Europoje lituanistinė mokykla. Didžiausias dėmesys mokykloje skiriamas lietuvių kalbos ugdymui ir mokymui kaip kalbinio, kultūrinio ir tautinio identiteto pagrindui. Ikimokyklinio amžiaus vaikai savo grupėse mokomi kalbėti lietuviškai tarpusavyje ir su suaugusiais, supažindinami su lietuviškomis tradicijomis, šventėmis, tautosaka, lavinami jų socialiniai gabumai, ruošiamasi mokyklai. Vizito metu susipažinome su ugdymo metodikomis, edukacinėmis aplinkomis, komunikacija su tėvais ir kitomis bendruomenėmis, diskutavome su Airijos lietuvių bendruomenės pirmininku Arūnu Teišerskiu, pedagogais. Pirmininkas pasidalino savo požiūriu į Lietuvos švietimą. Paklaustas, ką mums reikėtų patobulinti, įvardino vaikų vertinimą pagal jų pasiekimus, glaudesnį bendradarbiavimą su tėvais ir požiūrį į vadovavimą kaip pareigas, o ne privilegiją.

Kokią programos metu įgytą patirtį galėtumėte pritaikyti? Kiekviena programos dalyvė surado ir pritaikys savo konkrečiai profesinei veiklai tinkančių dalykų. Apibendrinant įdomi ir vertinga buvo ši įgyta patirtis:

 • ankstyvojo ugdymo iniciatyvos kaip švietimo pagalbos vaikams auginančioms šeimoms pavyzdžiai (metodinė pagalba šeimai);
 • švietimo strategijos kūrimo pavyzdžiai, atsižvelgiant į vietos (seniūnijos) aktualijas;
 • įstaigos veiklos kokybės (išorinio vertinimo) kriterijų patobulinimui;
 • ugdymo turinio modeliavimui, atnaujinant įstaigų ikimokyklinio ugdymo programas;
 • duomenų apie vaikų pažangą ir pasiekimus dokumentavimo idėjos;
 • kontaktai ateities mainų projektams ikimokyklinio ugdymo srityje;
 • idėjos pažintinių vizitų organizavimo srityje.

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba