Siunčiama nuotrauka

Vaikų vasaros užimtumo organizavimas 2019 m.

Vaikų vasaros užimtumas Kauno mieste organizuojamas įvairaus turinio dieninėse stovyklose ar stovyklose su nakvyne ir nemokamuose vasaros užsiėmimuose. Stovyklas  pagal  programą „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendina nevyriausybinis sektorius (viešosios įstaigos, asociacijos, bendrijos, įvairūs fondai, klubai, su jaunimu dirbančios organizacijos, išskyrus biudžetines įstaigas), kuriam dalinį finansavimą skiria Kauno miesto savivaldybė.

Vasaros užsiėmimus organizuoja Kauno miesto neformaliojo ugdymo (toliau – NU) įstaigos.

2019 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais sportines, turistines, menines, sveikos gyvensenos, gamtamokslines, robotikos, pažintines stovyklas įgyvendino 26 organizatoriai, buvo užimti 2687 vaikai (žr. 1, 2 lenteles).

4 organizatoriai sudarė sąlygas dalyvauti vaikams su negalia.

Birželio mėnesį stovyklas vykdė 15 organizacijų, liepą – 24, rugpjūtį – 10.

 

Programos „INICIATYVOS  KAUNUI“

projektų sąrašas

 

1 lentelė

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto (stovyklos)  pavadinimas
1. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba Kurčiųjų socialinio emocinio ugdymo stovykla „Bendraukime 2019“
2. Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta“ Vaikų dienos stovykla „Žaliakalnio istorijos vaikų kūryboje“
3. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ Visapusiškos integracijos stovyklos
4. VšĮ „TV vizijos“ Kino meno laboratorija „Slenkstis“
5. Viešoji įstaiga Karo paveldo centras STEAM stovyklos moksleiviams Kauno tvirtovės VII forte
6. Asociacija „Mentor Lietuva“ Vasaros stovykla „Galia veikti“
7. VšĮ „Gerumo rankos“ Mylėk, tikėk, veik!
8. Kauno jaunuomenės asociacija „Antagina“ Patirk stovyklavimą gamtoje
9. Kauno kolegija Dienos stovykla „Suvok, suprask, valdyk ir kurk“
10. Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas Stovykla vaikams „Tapk Kauno gynėju!“
11. Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“ Stovykla „Pažink skirtingų profesijų atstovus“
12. Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė“ Vaikų vasaros stovykla „Mes kartu“
13. Viešoji įstaiga „SĖKMINGAS SPRENDIMAS“ Vaikų vasaros robotikos dienos stovykla „Kiek tavyje balto?“
14. VšĮ „Edulandas“ Edulando STEM dirbtuvės
15. VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ Vaikų vasaros užimtumas 2019 m.
16. Kauno technologijos universiteto Sporto centras Nuotykių vasara 2019
17. Viešoji įstaiga baidarių slalomo klubas „Regesa“ Vasara su baidare 2019
18. Asociacija „Nemunaičio stovykla“ Jaunimo stovykla „atRASK“
19. VšĮ „Sveiki sveiki“ Sveiko ir aktyvaus laisvalaikio dienos stovykla
20. Lietuvos aerobikos federacija AERO CAMP 2019
21. Klubas „Kario kelias“ Sporto iššūkis
22. VšĮ „Šokis“ GAMERS vasaros dienos stovyklos vaikams ir jaunimui’19
23. VšĮ „Tornado“ krepšinio mokykla Vasaros krepšinio stovykla Šventojoje
24. VšĮ sporto klubas „Startukas“ Aktyvaus laisvalaikio, sveikatingumo ir pažintinė dienos stovykla
25. VšĮ „JUVENTA“ Vasara – jėga!
26. Lietuvos Kolpingo draugija Vasaros dienos stovykla pradinukams: „Pažink save ir kitus“

 

Vaikų skaičius, kuriems vasaros metu siūlomos užimtumo paslaugos kiekvienais metais didėja (žr. 2 lentelę). Siekiama, kad į stovyklas patektų kuo daugiau vaikų iš socialiai jautresnių grupių, kuriems vasaros poilsis dieninėse ar stovyklose su nakvyne yra pilnai kompensuojamas iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų. (Pagrindas: Kvietimas teikti paraiškas pagal Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetą „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“ Nr. 2019-4-4.2-1 (toliau–Kvietimas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A-4159).

Šiais metais įvairaus tipo stovyklose dalyvavo 924 vaikai iš socialiai jautresnės grupės (Kvietimo 6.2. grupė).

Pagal Kvietimo reikalavimus, vienas vaikas galėjo dalyvauti ir keliose stovyklose, kai  bendras dienų skaičius neviršijo 18 kalendorinių dienų.

Nemokamus vasaros užsiėmimus vasaros laikotarpiu organizavo 12 Kauno miesto neformalųjį ugdymą (toliau – NU) įgyvendinančių įstaigų. Tai: Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, Kauno choreografijos mokykla, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, Kauno tautinės kultūros centras ir šio centro teatro studija, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla, Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, Kauno sakralinės muzikos mokykla, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla “Varpelis”, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos meninio ugdymo skyrius. Nemokamus užsiėmimus lankė 1467 vaikai (žiūr. 2 lentelę).

                                                                                                                                  2 lentelė

2019 metai
STOVYKLOSE  DALYVAVUSIŲJŲ  SKAIČIUS Pastabos
Bendras vaikų skaičius 2637 Planuota 1500
6.2. grupės vaikų skaičius 924 Planuota 500
Projektų teikėjai – stovyklų organizatoriai

26

(4 stovyklos priėmė vaikus su įv. pobūdžio negalia)

Gautos 49 paraiškos

Dieninės

(pamaina 5-18 dienų)

19

Iš viso:

81 pamaina

Stovyklos su nakvyne

(5-18 dienų)

10
NEMOKAMI VASAROS UŽSIĖMIMAI
Bendras vaikų skaičius 1467

Organizatoriai

(NU biudžetinės ugdymo įstaigos)

12 Užsiėmimo trukmė 2-4 val.

2019 m. naujovė – Kauno savivaldybės svetainėje buvo sukurtas  portalas vaikų vasarai ir registracija į stovyklas ir vasaros užsiėmimus vykdoma internetu.

 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jurgita Česnulevičienė

 

 

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content