Siunčiama nuotrauka

Metodinė-praktinė konferencija ,,Pedagogo vaidmuo skatinat ugdymosi motyvaciją“ Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre

Šiandienos mokykloje netyla diskusija apie ne(norą) mokytis. Pasak L. Jovaišos, kad asmenybė veiktų kryptingai, reikia motyvuojančios situacijos. Tik vidinių paskatų (poreikių, minčių, emocijų) ir motyvuojančios situacijos sąveika gimdo motyvaciją, o šioji ‒ veiksmus ir veiklą.

Kodėl svarbi ugdymosi/mokymosi motyvacija?

Motyvacija pakelia vaiką iš sustingimo į susidomėjimą. Mokymosi kokybė priklauso ir nuo to, ar mokinys domisi mokomuoju dalyku.

Motyvacija yra stipriausias veiksnys, lemiantis mokymosi sėkmę. Pozityvios mintys, pozityvus elgesys didina susitelkimą į mokymąsi, tikėjimą savimi.

Kiekvienas ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojas pasakys, kad ugdymosi motyvacija stiprėja, jei vaikas patenkina vienus svarbiausių poreikių – sėkmės, pripažinimo, vadovavimo…

Ugdydami vaikus, sunkumų patiria ir pedagogai, ir tėvai. Labai svarbu išsiaiškinti, kaip mokytojai/auklėtojai ir tėvai aiškina vaikų elgesį. Svarbu, kokią įtaką suaugusieji ir vaikai daro vieni kitiems, kokie santykiai vyrauja tarp vaikų ir suaugusiųjų, kaip tarpusavyje bendraujama.

Pasidalyti gerąja patirtimi, aptarti sėkmes ir nesėkmes motyvuojant vaikus 2017 m. gegužės 18 dieną į Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklą-daugiafunkcį centrą rinkosi pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, ugdymo įstaigų vadovai. Vyko metodinė-praktinė konferencija ,,Pedagogo vaidmuo skatinat ugdymosi motyvaciją“. Konferenciją organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras.

Į konferenciją pakvietėme ir bažnyčios atstovų. Pirmoje konferencijos dalyje pranešimą skaitė Gerojo Ganytojo parapijos kunigas teol. lic. Nerijus Pipiras. Ir bažnyčios, ir mokyklos uždavinys – ugdyti asmenybę. Daugėjant silpnų ir nevieningų šeimų – ,,mokykla įgyja misionieriško polėkio“. Kunigas Nerijus akcentavo, jog ,,svarbu, kad mokinys patirtų asmeninį pavyzdį su pavyzdingais auklėtojais. Mokymas yra veikla, pasižyminti ypatingu moraliniu gyliu, tai viena kilniausių ir kūrybingiausių žmogaus veiklos sričių: mokytojas formuoja ne vien tik inertišką medžiagą, bet paties žmogaus dvasią“. Bažnyčios pozicija aiški, kad ,,ugdymo procese turi kryžiuotis viena kitą papildant kultūros ir tikėjimo sritys. Juk žinios, pateiktos neatsiejamai nuo tikėjimo, tampa išmintimi ir gyvenimo vizija“.

Konferencijos dalyvių nuomone, vis daugiau tėvų vaikų auklėjimą priskiria tik darželiui ar mokyklai. Todėl labai svarbus tėvų ir mokytojų dialogas. Šią temą gvildeno Kauno Žaliakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės R. Dėdynienė ir E. Ružinskienė. ,,Psichologinio klimato įtaka mokymuisi“ – tai Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotojų T. Kovalenkinos ir R. Barkauskienės pranešimas. Pasak pranešėjų, vienas svarbiausių kūrybiškumui palankios aplinkos rodiklių mokykloje – palankus emocinis klimatas, kuriamas visų bendruomenės narių. Saugi, emociškai stabili mokyklos aplinka motyvuoja vaiką siekti geresnių rezultatų. Dainavos progimnazijos socialinio emocinio ugdymo ir fizikos vyr. mokytoja  A. Petrošienė akcentavo socialinio emocinio ugdymo svarbą skatinant ugdymosi motyvaciją.

Esame tokie skirtingi, todėl sunku pasakyti, koks vaikas yra labiau „kitoks” nei visi. Vieno kitoniškumas yra negalia, kito – ypač ryškūs talentai, trečio – kitas tikėjimas, o ketvirto – ypatingasis poreikis … ,,Mokykla turėtų atsižvelgti į kiekvieno išskirtinumą, ugdymosi poreikius bei galimybes“ – teigė Kauno Žaliakalnio progimnazijos logopedė ekspertė V. Kalėdienė. Pranešėjai (daugiausia ikimokyklinio ugdymo pedagogai) pristatė meninės raiškos būdus. Kauno menų darželio ,,Etiudas“ šokio pedagogė metodininkė A. Speičienė, teatro vyr. pedagogė D. Talačkaitė dalijosi patirtimi apie vaikų ugdymą meno metodu. Lopšelio-darželio ,,Girinukas“ direktorė R. Drulienė, logopedė ekspertė S. Jagelevičienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė G. Maliukevičienė kalbėjo apie animacinių filmų kūrimą, herojus.

,,Vaikų ugdymas per vaidybinę veiklą“ – tai Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogių A. Bendaravičiūtės ir N. Dėdėlienės pranešimo tema. Vaikams svarbu įsiklausyti vieniems į kitus, suvokti mintį, perteikti emocijas žodinės ir nežodinės raiškos formomis.

Mokymo(si) turinio formų ir metodų veiklos įvairovė efektyvina ugdymo procesą, plėtoja mokinių intelektinius gebėjimus. Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro chemijos ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė V. Virbaitienė pristatė ,,Mąstymo žemėlapius“. Vaiko motyvacija skatinama taikant informacines technologijas (Kauno lopšelio-darželio ,,Židinėlis“ vyr. socialinės pedagogės S. Laurikaitienės pranešimas), netradicinius metodus ir netradicines veiklas (lopšelio-darželio ,,Girinukas“ pedagogės metodininkės G. Maliukevičienė ir I. Juškienė bei pedagogė ekspertė R. Jurgelevičienė. Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo vyr. pedagogė V. Kvietkauskienė ir auklėtoja J. Raugevičienė).

Kiekvienas mokinys turi idėjų, tik reikia sudaryti sąlygas jas įgyvendinti, susikurti patiems mokiniams taisykles. Apie ugdymo integraciją, kaip daugiaaspektį reiškinį, kalbėjo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytoja metodininkė A. Vėlyvienė ir kūno kultūros mokytojas M. Brazionis. Teminę tarpdalykinę integraciją pristatė Kauno Dainavos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja A. Urbonienė.

Kiekvieno vaiko ugdymo specifiką lemia pedagogų, vaikų bei tėvų aktyvumas, todėl svarbūs tinkamai parinkti ugdymo metodai, tarpusavio bendradarbiavimas. Su projektinėmis veiklomis, kuriose dalyvauja ir tėvai, supažindino Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro    vyr. mokytojai L. Milaikienė, I. Norbutienė, I. Dubauskienė, V. Kazlauskienė, L. Gudienė. Todėl ryšiai su tėvais tampa glaudesni, o drauge praleistas laikas vertingas visai šeimai.

Svarbu, kad kiekvienas vaikas būtų įvertintas. Ikimokyklinio amžius ugdytinių vertinimo būdus pristatė Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė‘‘ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  V. Skukauskienė.

Socialinės aplinkos gerinimas neatsiejamas nuo neformaliojo ugdymo veiklų. Tinkamai parinkta popamokinė veikla motyvuoja mokinį, skatina siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, ugdo kūrybingumą (Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro anglų k. vyr. mokytojos R. Glodenienės, Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojos metodininkės D. Sperskaitienės pranešimai).

Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtoja M. Martinaitienė džiaugėsi, kad dažnai veiklas veda tėveliai. Žinoma, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas naudingas ne tik vaikui. Mokytojai, turėdami galimybę pažvelgti į šeimos kontekstą, gali aiškiau suvokti vaiko poreikius, lanksčiau pritaikyti ugdymo technikas.

Vidinės motyvacijos įtaką ugdymui(si) savo pranešime nagrinėjo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja J. Urbanaitė ir ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja E. Laurinavičienė. Prelegentės pristatė dvejų metų tyrimo rezultatus ‒ veiksnius, labiausiai skatinančius bei slopinančius motyvaciją. Žinoma, motyvacija stipri, kai išorinė ir vidinė motyvacija veikia viena kryptimi.

Taigi šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais ,,pasaulio ateitis priklauso jauniems“.

Jolanta Urbanaitė,

Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kaunas pilnas kultūros

uzugiriu Tradicinis advento koncertas „Už girių girių“

2018-12-14

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba