Siunčiama nuotrauka

Kviečiame 8–12 klasių mokinius dalyvauti Studijų savaitėje 2018“ ir prisegti šią programą.

PIRMADIENIS, KOVO 5 D.,

GYVYBĖS, SVEIKATOS, SPORTO, VETERINARIJOS, ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ DIENA

Aukštoji mokykla Fakultetas Programos Kabinetai Laikas
LSMU

Veterinarijos fakultetas Gyvulininkystės technologijos

fakultetas

Veterinarinė medicina. Maisto mokslas. Veterinarinė maisto sauga.

Gyvulininkystės technologija.

Gyvūnų mokslas.

308

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

VU Gyvybės mokslų centras Biologija. Molekulinė biologija. Genetika. Mikrobiologija ir biotechnologijos. Neurobiofizika. 303

14.00–14.45

15.00–15.45

Medicinos fakultetas Ergoterapija. Farmacija. Kineziterapija. Medicina. Odontologija. Slauga. Visuomenės sveikata. Aktų salė 304

14.00–14.45

15.00–15.45

KK Medicinos fakultetas Burnos priežiūra.

 

105

14.00–14.45
Kosmetologija. 15.00–15.45
LSU

Sporto biomedicinos fakultetas

 

Treniravimo sistemos.

Kineziterapija. Taikomoji fizinė veikla.

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata. Physical Activity and Lifestyle.

202

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

ASU Agronomijos fakultetas

Agronomija. Maisto žaliavų kokybė ir sauga.

Želdininkystė. Žemės ūkio technologijos ir vadyba.

204

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Žemės ūkio ir inžinerijos fakultetas

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos. Sumanioji gyvulininkystė.

 

205

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Miškų ir ekologijos fakultetas Miškininkystė. Medienos mokslas ir prekyba. Taikomoji ekologija. 201

14.00–14.45

15.00–15.45

VDU Gamtos mokslų fakultetas

Biochemija.

Biologija ir genetika.

108

 

14.00–14.45

 

ANTRADIENIS, KOVO 6 D.,

SOCIALINIŲ, TEISĖS, UGDYMO, VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ DIENA

Aukštoji mokykla Fakultetas Programos Kabinetas Laikas
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas Apskaita.

 

308

14.00–14.45

 

Marketingas ir žmonių išteklių vadyba.

15.00–15.45

 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Sociologija ir psichologija. Politika ir saugumas. Viešasis valdymas. Integruotoji dalykų pedagogika. Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos. 102

14.00–14.45

15.00–15.45

LSU Sporto edukologijos fakultetas

Kūno kultūra. Sporto vadyba.

Sportinė rekreacija ir turizmas.

305

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas Apskaita ir finansai. Kaimo plėtros administravimas. Kultūros ir turizmo vadyba. Logistika ir prekyba.

301

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Politikos mokslai. Pasaulio politika ir ekonomika. Tarptautinės politikos ir vystymo studijos. Viešasis administravimas. Viešoji komunikacija.

201

 

14.00–14.45

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Ekonomika, Ekonomika ir finansai, Marketingo vadyba, Verslo administravimas, Verslo finansai

202

 

14.00–14.45

 

Socialinių mokslų fakultetas

Psichologija. Socialinė politika.

Socialinis darbas. Sociologija ir antropologija. Visuomenė, kultūra ir komunikacija.

109

 

14.00–14.45

15.00–15.45

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas. Mokomojo dalyko pedagogika (įgyjant dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją). Kūno kultūros ir sveikatos ugdymo pedagogika. Socialinė pedagogika.

Religijos pedagogika.

204

14.00–14.45

15.00–15.45

Teisės fakultetas Teisė ir finansai. Teisė.

201

 

15.00–15.45
VU KF Kauno fakultetas Ekonomika ir vadyba.

 

205

14.00–14.45

 

 

15.00–15.45

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos.
VU

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Filosofijos fakultetas

Komunikacijos fakultetas

Teisės fakultetas Verslo mokykla

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Bendras konsultavimas apie šiuose fakultetuose vykdomas studijų programas. https://www.vu.lt/studijos/studiju-programos/bakalauro-studijos

303

 

14.00–14.45

15.00–15.45

KK Vadybos ir ekonomikos fakultetas Verslumo praktinis užsiėmimas. 103 14.00–14.45
MRU

Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Politikos ir vadybos fakultetas

Teisės fakultetas Komunikacijos institutas Ekonomikos ir verslo fakultetas

Psichologija. Socialinis darbas ir teisė. Socialinė pedagogika ir teisė. Teisė. Teisė ir muitinės veikla. Teisė ir penitencinė veikla. Finansų industrija. Tarptautinė apskaita ir auditas. Verslo sistemų kūrimas ir valdymas. Turizmo vadyba ir paveldas. Viešasis administravimas. Viešoji politika ir vadyba. Komunikacija ir kūrybinės industrijos.  Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija.

105

 

14.00–14.45

15.00–15.45

Viešojo saugumo fakultetas Teisė ir ikiteisminis procesas. Teisė ir policijos veikla. Teisė ir valstybės sienos apsauga.

108

 

14.00–14.45

15.00–15.45

TREČIADIENIS, KOVO 7 D.,

FIZINIŲ, INFORMATIKOS, MATEMATIKOS, INŽINERIJOS, TECHNOLOGIJŲ MOKSLO STUDIJŲ KRYPČIŲ DIENA

 

Aukštoji mokykla Fakultetas Programos Kabinetai Laikas
KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Medžiagos ir nanotechnologijos.

Taikomoji fizika. Taikomoji matematika.

102

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Statybos ir architektūros fakultetas

Statybos inžinerija.  Pastatų inžinerinės sistemos.

 

 

103

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Aviacijos inžinerija. Gamybos inžinerija. Mados inžinerija. Mechanikos inžinerija. Mechatronika. Pramoninio dizaino inžinerija. Transporto priemonių inžinerija. Šilumos energetika ir technologijos.

108

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Informatikos fakultetas

Informatikos inžinerija. Multimedijos technologijos. Informacinės sistemos. Informatika. Programų sistemos.

Sveikatos informatika.

109

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Programų sistemos.

Aktų salė 304

 

14.00–14.45

15.00–15.45

Elektros ir elektronikos fakultetas Atsinaujinančioji energetika. Automatika ir valdymas. Elektros inžinerija. Elektronikos inžinerija. Robotika. Transporto elektronika.

205

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Elektronikos inžinerija.

Sporto salė

203

 

14.00–14.45

15.00–15.45

ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Hidrotechninės statybos inžinerija.

Žemėtvarka.

303

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas Žemės ūkio mechanikos inžinerija. Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija.

301

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

VDU Informatikos fakultetas

Informatikos sistemos.

Matematika ir jos taikymas.

Multimedijos ir interneto technologijos.

201

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Gamtos mokslų fakultetas

Aplinkotyra ir ekologija. Neurotechnologijos. Biotechnilogija.

 

305

 

14.00–14.45

15.00–15.45

KK Technologijų fakultetas Maisto technologijos. 105 14.00–14.45
VU KF Kauno fakultetas

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga. Rinkodaros technologijos.

 

204

 

14.00–14.45

15.00–15.45

VU Matematikos ir informatikos fakultetas Bioinformatika. Ekonometrija. Finansų ir draudimo matematika. Informacinės technologijos. Informacinių sistemų inžinerija. Informatika. Matematika ir matematikos taikymas. Programų sistemos. 202

14.00–14.45

15.00–15.45

Chemijos ir geomokslų fakultetas Chemija. Geografija. Geologija. Kartografija ir geografinės informacinės sistemos. Meteorologija ir hidrologija. Nanomedžiagų chemija. 308

14.00–14.45

15.00–15.45

KETVIRTADIENIS, KOVO 8 D.,

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ DIENA

Aukštoji mokykla Fakultetas Programos Kabinetai Laikas
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Muzikos technologijos. Naujųjų medijų kalba. Technikos kalbos vertimas.

 

103

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Statybos ir architektūros fakultetas Architektūra (vientisos studijos).

204

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas

Anglų filologija. Frankofonijos šalių kalba ir kultūra. Italistika ir romanų kalbos, Lietuvių filologija ir leidyba, Vokiečių kalba ir komunikacija,

 

 

 

 

201

14.00–14.45

 

Istorija, Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos. Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos. 15.00–15.45
Menų fakultetas Menų istorija. Kritika ir medijos. Naujųjų medijų menas. Vaidyba. Mados dizainas. Muzikos produkcija. Kūrybinės industrijos.

202

 

14.00–14.45

15.00–15.45

 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Filosofija ir politinė kritika.

 

 

205

 

14.00–14.45

 

  Katalikų teologijos fakultetas Katalikų teologija. Religijos pedagogika. 15.00–15.45
VU KF Kauno  fakultetas

Audiovizualinis vertimas.

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba).

 

 

301

 

14.00–14.45

 

Lietuvių filologija ir reklama.

 

15.00–15.45

 

MRU Humanitarinių mokslų institutas

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba

(norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių). Vertimas ir redagavimas.

105

 

14.00–14.45

15.00–15.45

VDA

 

Kauno

fakultetas

Interjero dizainas.

Dizainas. Grafinis dizainas.

Stiklo menas ir dizainas. Keramika ir porcelianas.

Aktų salė

304

 

14.00–14.45

 

308 15.00–15.45

Architektūra. Tapyba. Taikomoji grafika.

Tekstilė. Skulptūra.

303

14.00–14.45

15.00–15.45

KK Menų fakultetas Fotografija. 109 14.00–14.45
Įvaizdžio dizainas. 108 14.00–14.45

Stojimo į aukštąsias mokyklas naujovės 2018–2019 metais LAMA BPO

vyr. konsultantė Odeta Kardauskė

Aktų salė

304

15.00–15.45

16.00–16.45

 

Kaunas pilnas kultūros

uzugiriu Tradicinis advento koncertas „Už girių girių“

2018-12-14

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba