Siunčiama nuotrauka

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas 2018 metams

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2018 metams, orientuotas į švietimo prioritetus ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą:

1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

 • Mokinių pasiekimų ugdyme ir pagalbos mokiniui tobulinimas:

           Individualių mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant

           ugdymo rezultatų;

            Mokinio motyvacija, asmeninė ir akademinė pažanga, įsivertinimas ir vertinimas;

            Mokyklos kultūra – kiekvieno mokinio pažangai.

2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.

 • Duomenų panaudojimas ugdymo kokybei:

Tarptautinių tyrimų duomenų ir nacionalinių vertinimų, testų duomenų panaudojimas pamokos kokybei;

Mokyklos vidaus įsivertinimas ir jo duomenų panaudojimas veiklos planavimui ir tobulinimui;

Pamokos kokybės rodikliai.

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

 • Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:

Profesinio pedagogų skaitmeninio raštingumo ir IT kompetencijų tobulinimas;

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas;

Dalykinių kompetencijų tęstinis kvalifikacijos tobulinimas.

 • Įsivertinimu ir duomenų analize grįstos vadybos gerinimas.
 • Smurto ir patyčių mažinimas švietimo įstaigose.
 • Emocinės ir socialinės aplinkos gerinimas ugdymo įstaigose.
 • Ugdymo aplinkos gerinimas, šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas.
 • Neformaliojo ugdymo veiklos kokybės skatinimas.

Programų laukiame iki 2017 m. gruodžio  mėn. 27 dienos.

PRIDEDAMA:  Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Eil. nr. Vardas, pavardė Priklausančios veiklos sritys Elektroninis paštas Telefonas
1. Audronė Antanavičienė Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas. audrone.antanaviciene@kpkc.lt (8 37) 20 01 27
2. Alvydas Bakutis Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos. alvydas.bakutis@kpkc.lt (8 37) 32 40 52
3. Vilija Barzdžiuvienė Vadyba. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt (8 37) 32 40 61
4. Leta Dubinskienė Informacinės technologijos. informacinis@kpkc.lt (8 37) 32 39 41
5. Valerija Segalovičienė Socialinis – prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas. valerija.segaloviciene@kpkc.lt (8 37) 20 01 27
6. Ginta Tarankienė Bendrosios programos, neformalusis suaugusiųjų švietimas ginta.augustauskaite@kpkc.lt (8 37) 32 42 11
7. Ilona Teresienė Gamtos mokslai, tikslieji mokslai, ekonomika, geografija. ilona.teresiene@kpkc.lt (8 37) 32 41 58
8. Laura Vaitkevičienė Kūno kultūra, atestaciniai renginiai (ŠMM ministro įsakymu patvirtintos programos), istorija. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt (8 37) 32 39 41
9. Zita Verbickienė Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos. zita.verbickiene@kpkc.lt (8 37) 32 41 58

Kaunas pilnas kultūros

neuzgesk Akcija, skirta žuvusiems eismo keliuose atminti – „Neužgesk“

2018-11-18

kariudiena Iškilmingas Lietuvos kariuomenės 100-mečio minėjimas Kaune

2018-11-23

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba