Siunčiama nuotrauka

Informacija dėl bazinės mokyklos, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2017 metais

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A-154 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ Kauno Antano Smetonos gimnazija paskirta bazine mokykla 2017 m. (Geležinio vilko g. 28) tel. (8 37) 31 19 80, Kaunas.

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternas, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu, prašymą pateikia bazinės mokyklos direktoriui iki 2017 m. vasario 24 d. Eksternas, pateikęs prašymą pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios brandos egzaminą laiko pakartotinės sesijos metu. Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

 • švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
 • užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 • kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija, Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas, tel. (8 37) 312001, El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt,

Įstaigos kodas 190139310, Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000, Sąskaitos Nr. LT357300010137277512

Mokyklos direktorius – Violeta Balčiūnienė.

Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu mokiniui:

 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus menų, muzikologijos, technologijų ir   užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), brandos egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;
 • individualaus ugdymo plano užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų brandos egzaminus;
 • ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą;
 • rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą.
 • buvusiam mokiniui:
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), brandos egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;
 • individualaus ugdymo plano užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus;
 • ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą;
 • eksternui pasirinktus brandos egzaminus.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje laikys kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje ir eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po vasario 24 dienos Kauno miesto Antano Smetonos gimnazijoje (bazinėje mokykloje), bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (t. y. iki 2017 m. birželio 12 d.), gali laikyti visus egzaminus, išskyrus menų, technologijų mokyklinius ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį.

Brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu galės laikyti ir užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorę tel. (8 37) 31 20 01, Kauno miesto savivaldyb4s administracijos Švietimo skyriaus specialistą, atsakingą už brandos egzaminus, Viliją Adaškevičienę tel. (8~37) 42 24 84; e. paštas: vilija.adaskeviciene@kaunas.lt

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba