Siunčiama nuotrauka

INFORMACIJA DĖL BAZINĖS MOKYKLOS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2016 METAIS

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-86 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ Kauno Antano Smetonos gimnazija paskirta bazine mokykla 2016 m. (Geležinio vilko g. 28) tel. (8 37) 31 19 80, Kaunas,

                     Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

                   Eksternas –  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternas, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu,  prašymą pateikia bazinės mokyklos direktoriui iki 2016 m. vasario 25 d. Eksternas, pateikęs prašymą pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios brandos egzaminą laiko pakartotinės sesijos metu. Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

      1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

       2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą ( jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

      3) Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje);

    4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

 • Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 Eur. už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

tel. (8 37) 312001

Faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Įstaigos kodas 190139310

Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT357300010137277512

Mokyklos direktorius – Violeta Balčiūnienė.

Mokiniui ir buvusiam mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo  įsakymu:

 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą, jei nuo to dalyko įskaitos nėra atleistas;
 • individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus menų, technologijų ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), brandos egzaminus – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;
 • individualaus ugdymo plano užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), menų ir technologijų brandos egzaminus;
 • ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą. (2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1262).
 • Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje laikys kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje ir eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po vasario 25 dienos Kauno miesto Antano Smetonos gimnazijoje (bazinėje mokykloje).

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorę tel. (8 37) 31 20 01, Švietimo skyriaus specialistą, atsakingą už brandos egzaminus tel. (8~37) 42 24 84.

Švietimo skyriaus informacija

Kaunas pilnas kultūros

Vasaros-mokykla Modernizmas ateičiai: vasaros mokykla | KAUNAS2022

2018-06-25

Lietuvos trispalve Valstybės dienai ir Lietuvos atkūrimo 100-čiui paminėti

2018-06-29

Dainu_svente_20160604_0128 Dainų šventės „Vardan tos“ atidarymo renginys Kaune

2018-06-30

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba