Siunčiama nuotrauka

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-3575 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO „VARPELIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 2C KLASĖJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. SV-2-588 bei Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos 2020 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. DV3-124:

  1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. A-3575 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos 2c klasėje nustatymo“.
  2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius     Vilius Šiliauskas

Skip to content