Siunčiama nuotrauka

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-3572 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRSTUTIS“ „RAMUNĖLIŲ“ GRUPĖJE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. lapkričio 17 d. raštą Nr. SV-2-599 ir Kauno lopšelio-darželio „Girstutis“ 2020 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. SK-117-515:

  1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2020 m. lapkričio 18 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. A-3572 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno lopšelio-darželio „Girstutis“ „Ramunėlių“ grupėje nustatymo“.
  2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius   Vilius Šiliauskas

Skip to content