ORGANIZUOJAMAS KOMISIJOS POSĖDIS DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO

Komisijos posėdžio  dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų  vertinimo

organizuojamo 2020 m. gruodžio  10 d. 13.15 val. nuotoliniu būdu posėdžio darbotvarkė:

  1. 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo  suvestinės vertinimas ir sprendimo priėmimas.
  2. 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rengiamo siūlymo administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo  patvirtinimas.

Svarbu:

Norintys dalyvauti komisijos posėdžiuose pareiškėjų atstovai, bei Savivaldybės Administracijos darbuotojai (ne Komisijos nariai) gali tik pateikus pasirašytus Konfidencialumo pasižadėjimus (forma pridedama), kad užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti informacijos. Pasirašytus dokumentus pateikti el. paštu: erika.mockienė@kaunas.lt ne vėliau kaip likus 1 dienai iki organizuojamo posėdžio.

deklaracija

Skip to content