Siunčiama nuotrauka

Kvietimas

Spalio 8 dieną (sekmadienį) Palemono parapija švęs mūsų bažnyčios titulinius atlaidus, skirtus Švc. Mergelės Marijos
Rožančiaus Karalienės garbei. Ta proga bažnyčioje svečiuosis ir 12 val. Šv. Mišiose giedos Česlovo Sasnausko kamerinis choras (vadovas Mindaugas Radzevičius)). Po Šv. Mišių choras atliks koncertinę programą. Č.Sasnausko choras propaguoja religinę chorinę muziką, choro repertuare įvairių epochų bažnytinės ir pasaulietinės muzikos kūriniai. Choras koncertuoja daugiau nei 30 metų, koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.

KVIEČIAME DALYVAUTI
Palemono bendruomenės centras
Parapijos bažnytinė bendruomenė

Skip to content