Siunčiama nuotrauka

Parengtas Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ir/ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialusis planas

Informuojame apie bendra tvarka parengtą Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ir/ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialųjį planą(Kauno miesto savivaldybės teritorijos planas su kioskų išdėstymu, aiškinamasis raštas, kioskų būklės nustatymas pagal sąrašą ir kioskų pavyzdžiai) ir galimybę susipažinti su specialiojo plano sprendiniais. Specialiojo plano rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-319 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos specialiųjų planų rengimo“  ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. A-2898 „Dėl Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ir/ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiojo plano organizavimo“Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (įmonės kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8~37) 42 26 31, el. paštas:miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt Plano rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas. Projekto vadovas  Vilius Paipalas, tel.: (837) 220146, faks.: (8~37) 337774, el. paštas: v.paipalas@ kaunoplanas.lt. Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2016-06-13 iki 2016-06-21 specialiojo plano rengėjo patalpose, LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.kaunas.lt. Vieša specialiojo plano sprendinių ekspozicija vyks Savivaldybėje, Laisvės al. 96, Kaune, nuo 2016-06-08 iki 2016-06-21. Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2016-06-22, 17.00 val. Savivaldybėje, 108 kab., Laisvės al. 96, Kaune. Pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  iki sprendinių viešinimo pabaigos, t.y. iki 2016-06-22 įvyksiančio viešo svarstymo su visuomene pabaigos.

 

Aiskinamasis-rastas (1)

Skip to content