Siunčiama nuotrauka

Informacija Kranto 7-oji g. 3 ir Vokiečių g. 7 sklypų savininkams

Informuojame, kad žemės sklypai :

  1. Kranto 7-oji g. 3, Kaunas, unikalus Nr. 1901-0193-0082;
  2. Vokiečių g. 7, Kaunas, unikalus Nr. 1901-0189-0050;

2016-07-01 bus įtraukti į 2016 metų nenaudojamos žemės sklypų sąrašus. Nenaudojamos žemės sklypo savininkas, nuomininkas (naudotojas) gali per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į Sąrašą pateikti seniūnijai, A.Juozapavičiaus pr. 84,  Kaunas,  dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka galiojančio Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503571/ZfMOjyOEtl ,  4.2 – 4.7 papunkčiuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar keleto aplinkybių aprašytų Aprašo 13.1; 13.2 papunkčiuose. Telefono numeris pasiteiravimui: 8(37) 341861.

Skip to content