Siunčiama nuotrauka

INFORMACIJA DĖL IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įteisinta universali išmoka vaikui (vaiko pinigai). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad vaiko pinigus Lietuvoje gauna 94 proc. visų Lietuvos vaikų ir kviečia likusius tėvelius kreiptis dėl išmokos vaikui gauti. Primename , kad išmoka vaikui (30,02 Eur) skiriama ir mokama kiekvienam vaikui nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau , iki jam sukaks 21 metai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos. Kad išmoką vaikui nuo 2018 m. sausio 1 d. už visus priklausančius 12 mėnesių gautų visi Lietuvos Respublikoje gyvenantys vaikai, prašome tėvelius, auginančius vaikus, kreiptis dėl išmokos vaikui gavimo.

Skip to content