Siunčiama nuotrauka

DĖL LAIKINO EISMO RIBOJIMO PER K. BARŠAUSKO G. VYKDANT STATYBOS DARBUS

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Hidrostatyba“ (pagrindinis partneris), Leonhard Weiss RTE AS ir UAB „Autokausta“ (toliau – Rangovas) vykdo valstybinės svarbos projekto „Europinės vėžės „RAIL BALTIC/RAIL BALTICA“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kaimo trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos Nr. 2014-LT-TMC-0109-M statinio projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai – Palemonas – Kaunas rekonstrukcija. I statinys: Geležinkelio ruožo Kaunas – Palemonas rekonstrukcija.“ rangos darbus pagal 2018-06-01 rangos darbų sutartį Nr. SP-287, pasirašytą  su AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Užsakovas).

UAB „Hidrostatyba“ pateikė 2019-01-21 raštu Nr. 801-S-379-0202 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatui ir 2019-01-22 raštu Nr. 801-S-379-0205 UAB „Kauno autobusai“ laikinas eismo ribojimo schemas suderinimui ir informavo, kad vykdant statybos darbus ties K. Baršausko viaduku bus reikalingi laikini pėsčiųjų ir automobilių transporto eismo apribojimai. Aukščiau minimos institucijos pritarė pateiktoms schemoms (pridedama).

Informuojame, kad laikini pėsčiųjų ir automobilių transporto eismo apribojimai minimoje K. Baršausko gatvės atkarpoje bus reikalingi preliminariai nurodytais laikotarpiais:

  1. Automobilių transporto apribojimas pirmąja eismo juosta dešinėje gatvės pusėje (žr. pridedamą 2 schemą) statybos darbų zonoje nuo 2019-06-20 iki 2019-06-26. Taip pat pėsčiųjų eismo nukreipimas į kitą (kairę) gatvės pusę (žr. pridedamą 2 schemą), apeinant statybos darbų zoną nuo 2019-06-20 iki 2019-06-26.

Šiuo etapu bus vykdomi viaduko polių gręžimo ir atramų įrengimo darbai.

  1. Automobilių transporto apribojimas pirmąja eismo juosta kairėje gatvės pusėje (žr. pridedamą 1 schemą) statybos darbų zonoje nuo 2019-06-26 iki 2019-08-15. Taip pat pėsčiųjų eismo nukreipimas i kitą (dešinę) gatvės pusę (žr. pridedamą 1 schemą), apeinant statybos darbų zoną nuo 2019-06-26 iki 2019-08-15.

Šiuo etapu toliau bus tęsiame viaduko ir sankasos j rengimo darbai Įrengtu laikinu pravažiavimo keliu.

Judėjimo apribojimo schemos.

Skip to content