Siunčiama nuotrauka

Renovuoti daugiabučiai

Duomenys: 2 aukštų, 4 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 233 m².

Atlikti šie darbai:
– Fasadinių sienų šiltinimas;

-cokolio (ir pamatų) šiltinimas;

-langų keitimas benrojo naudojimo patalpose;

-lauko durų keitimas;

-rūsio perdangos šiltinimas;

-stogo šiltinimas (palėpės perdangos šiltinimas);

-šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija.

Duomenys:  4 aukštų  daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 3 aukštų, 22 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1790 m².

Atliekami šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo šiltinimas,
– cokolio šiltinimas,
– pamatų šiltinimas,
– langų ir durų keitimas butuose,
– langų keitimas laiptinėse,
– langų keitimas rūsyje,
– dujinio šildymo įrengimas,
– nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas,
– karšto ir šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas,
– nuogrindos sutvarkymas aplink visą namą.

Duomenys:  5 aukštų  daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: …. m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys:  9 aukštų, 54 butų  daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3788 m².

Atlikti šie darbai:

-Sienų, stogo, cokolio, pamatų šiltinimas;

-balkonų atnaujinimas;

-durų, langų keitimas;

-šilumos punkto renovacija;

-balkonų stiklinimas ir stogelių dangos keitimas elektros instaliacijos keitimas;

-kanalizazijos magistralinių vamzdynų keitimas, lietaus kanalizacijos keitimas;

-radiatorių keitimas, šildymo sistemos stovų keitimas;

-radiatorių keitimas, dvivamzdės sistemos įrengimas, balansinių ventilių įrengimas;

-karšto, šalto ir cirkuliacinių vamzdynų keitimas;

-laiptinių remontas; liftų keitimas.

Duomenys: 3 aukštų, 9 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 619 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama,

– Perdanga šiltinama,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos naujomis,

– Individualių dujinių katiliukų įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos dezinfekavimas,

– Elektros instaliacijos sistemos keitimas.

Duomenys: 3 aukštų, 9 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 625 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama nauja,

–  Langai keičiami į naujus,

–  Laiptinės tambūro durys keičiamos naujomis,

– Individualių dujinių katiliukų įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas.

pries

Duomenys: 3 aukštų, 9 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 623 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama nauja,

– Pelėpės perdanga šiltinama,

– Langų keitimas,

– Laiptinės durų keitimas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistema išvaloma, dezinfekuojama,

– Oro pritekėjimo sistemos įrengimas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas.

 pries po DSC_0652 po DSC_063

Duomenys: 3 aukštų, 9 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 623 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama,

– Perdanga šiltinama,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos naujomis,

– Individualių dujinių katiliukų įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos dezinfekavimas,

– Elektros instaliacijos sistemos keitimas.

pries po DSC_0651

Duomenys:  5 aukštų, 81 buto  daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5284 m².

Atlikti šie darbai:
-Langų keitimas,

-Balkonų keitimas.

Duomenys: 12 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: – m².

Atlikti šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo šiltinimas,
– cokolio šiltinimas,
– pamatų šiltinimas,
– langų ir durų keitimas butuose,
– langų keitimas laiptinėse,
– langų keitimas rūsyje,
– nuogrindos sutvarkymas aplink visą namą.

FLIR+foto IMG_8161

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2323 m².

Atlikti šie darbai:
– langų keitimas butuose,
-balkonų stiklinmas,
– kiti darbai.

FLIR+foto IMG_8161

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5470 m².

Atlikti šie darbai:
– šildymo sistemos, magistralinių vamzdynų keitimas,
– stogo atnaujinimas,

-langų keitimas,
– balkonų keitimas,  stiklinimas.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3460 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas, dengiama nauja danga,

– langų keitimas naujais,

– laiptinės durų keitimas naujomis,

– balkonų stiklinimas aliuminio konstrukcija,

– šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas.

Duomenys: 12 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3635 m².

Atlikti šie darbai:
– stogo atnaujinimas,

-balkonų, langų keitimas;

-kiti darbai.

Duomenys: 4 aukštų, 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1042 m².

Atlikti šie darbai:
– stogo atnaujinimas,

-langų keitimas,

-balkonų, langų keitimas;

-kiti darbai.

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų, 5 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 450 m².

Atlikti šie darbai:
– Sienų šiltinimas;

-Langų keitimas;

-Durų keitimas;

-Balansinių ir termostatinių ventilių įrengimas;

-Šildymo sistemos renovacija;

-Karšto ir šalto vandens skaitiklių įrengimas;

-Stogo renovacija su apšiltinimu.-

Duomenys: 9 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3533 m².

Atlikti šie darbai:
-sienų šiltinimas;

-cokolio šiltinimas;

-durų, langų butuose keitimas;

-langų keitimas rūsyje;

-balkonų įstiklinimas;

-rūsio perdangos šiltinimas

-balansinių ir termostatinių ventilių įrengimas;

-šildymo ir karšto vandens sistemos renovacija;

-nuogrindos remontas;

-šlaitinio stogo dangos keitimas, pastogės šiltinimas;

-vėdinimo sistemos sutvarkųmas.

Duomenys: 3 aukštų, 9 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1306 m².

Atlikti šie darbai:
-Fasadiniu sienu šiltinimas;

-Cokolio šiltinimas;

-Langų keitimas;

-Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų)ir karšto vandens ruošimo irenginiu keitimas ar rekonstravimas;

-Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų, 120 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  5755 m².

Atlikti šie darbai:

-stogo atnaujinimas;

-langų keitimas;

-balkonų keitimas,

-stogo atnaujinimas.

Duomenys: 5 aukštų, 120 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5778 m².

Atlikti šie darbai:
-sienų, stogo, cokolio, pamatų šiltinimas;

-balkonų atnaujinimas;

-durų, langų keitimas; šilumos punkto renovacija;

-elektros instaliacijos keitimas;

-kanalizazijos magistralinių vamzdynų keitimas, dvivamzdės sistemo įrengimas;

-karšto vandens tiekimo ir cirkuliacibnių stovų bei magistralinių vamzdinų keitimas;

-šilumos punkto renovacija.

Duomenys: 5 aukštų, 100 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4418 m².

Atlikti šie darbai:
-karšto ir šalto vandens, kanalizacijos ir lietaus nubėgimų magistralių keitimas,

-šildymo sistemos balansinių ventilių montavimas,

-radiatorių keitimas,

-šilumokaičio keitimas šilumos punkte,

-balkonų stiklinimas,

-langų, durų keitimas,sienų,

-cokolio šiltinimas,

-nuogrindos įrengimas.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2678 m².

Atlikti šie darbai:
-Fasadas šiltintas polistirolo ir tinko sistema,

-namo šonai ventiliuojamas fasadas,

-stogas apšitintas,

-pakeisti langai,

-balkonai atnaujinti,

-duris pakeistos,

-atnaujinti kanalizacijos,

-lietaus nutekėjimo sutvarkymas;

-pakeisti šilto ir šalto vandens stovai ir magistralės.

Duomenys: 12 aukštų, 56 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3789 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 4 aukštų, 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 731 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogas šiltinamas, keičiama danga,

– Palėpės perdanga šiltinama,

– Langų keitimas,

– Balkonų stiklinimas,

– Šildymo sistemos pertvarkymas,

–  Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Ventiliacijos sitemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitninių nuotekų sistemos sutvarkymas,

–  Elektros instaliacijos sitemos pertvarkymas.

Duomenys: 4 aukštų 28 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 716 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Rūsio lubų šiltinimas,

– Langų keitimas,

– Balkonų stiklinimas,

-Stogo danga keičiama,

– Palėpės perdanga šiltinama,

–   Šildymo sistemos pertvarkymas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Vėdinimo sistema išvaloma, dezinfekuojama,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas.

Duomenys: 4 aukštų, 11 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 754 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas,

-cokolio šiltinimas,

-langų keitimas,

-lauko durų keitimas,

-stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą),

-rūsio perdangos šiltinimas,

-šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų keitimas.

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3480 m².

Atlikti šie darbai:

-stogo atnaujinimas,

-langų keitimas,

-kiti darbai.

Duomenys: 9 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

 

Duomenys: 9 aukštų, 81 buto daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4933 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 2 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 3 aukštų, 12 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 536 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3559 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas,

-Cokolio šiltinimas,

-Langų keitimas,

-Lauko durų keitimas,

-Radiatorių keitimas,

-Laiptinių remontas,

-Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų – nuotekų sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas (ar) pertvarkymas.

Duomenys: 9 aukštų  daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

 

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3529 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas,

-Cokolio šiltinimas,

-Langų keitimas,

-Lauko durų keitimas,

-Stogo šiltinimas,

-Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų remontas,

-Balkonų renovacija,

-Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų – nuotekų sistemos vamzdynų sutvarkymas.

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2953 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2695 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 9 aukštų, 72 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3786 m².

Atlikti šie darbai:

-apšiltinamos namo sienos,

-pakeistas stogas,

-pakeisti langai,

-įstiklinti balkonai,

-pakeista šalto ir karšto vandens, kanalizacijos, lietaus nutekėjimo magistralės ir stovai,

-pakeistas šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2709 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 4 aukštų, 30 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 256 m².

Atlikti šie darbai:

-Šildymo ir karšto vandens sistemu pertvarkymas;

-Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemu pertvarkymas;

-Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo irengimas;

-Fasado sienu (taip pat ir cokolio) šiltinimas, iskaitant sienu (cokolio) konstrukcijos defektu pašalinima ir nuogrindos sutvarkymą.

Duomenys: 5 aukštų, 340 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1958 m².

Atlikti šie darbai:

-šilumos punkto keitimas;

-balansiniai ventiliai, radiatorių keitimas butuose ir laiptinėje;

-šildymo ir karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3425 m².

Atlikti šie darbai:

-šilumos punkto keitimas;

-šilumos stovų keitimas.

Duomenys: 2 aukštų, 5 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1938 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas,

-Cokolio šiltinimas,

-Langų keitimas,

-Lauko durų keitimas,

-Stogo šiltinimas,

-Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas.

Duomenys: 5 aukštų, 51 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3277 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadiniu sienu šiltinimas,

– Cokolio šiltinimas,

-Langų keitimas,

-Lauko durų keitimas,

-Stogo šiltinimas,

-Balkonu (lodžiju) istiklinimas pagal viena projektą,

-Šildymo ir karšto vandens sistemu rekonstravimas,

-Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas,

-Geriamojo vandens vamzdynu ir irenginiu atnaujinimas.

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

 

Duomenys: 5 aukštų, 20 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  1862 m².

Atlikti šie darbai:

-stogo atnaujinimas

-kolektorinė sistema, karšto vandens stovų keitimas),

-langų keitimas,

-balkonų stiklinimas.

Duomenys: 9 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:   m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas;

-Stogo apšiltinimas/rekonstravimas ir naujos dangos įrengimas;

-Langų ir durų keitimas;

-Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas/remontas/rekonstravimas;

-Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas/remontas/rekonstravimas;

-Ventiliacijos sistemos renovacija/keitimas/pertvarkymas.

 

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  3560 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  3543 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 3 aukštų, 63 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1484 m².

Atliekami šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo šiltinimas,
– cokolio šiltinimas,
– pamatų šiltinimas,
– langų ir durų keitimas butuose,
– langų keitimas laiptinėse,
– langų keitimas rūsyje,
– šilumos punkto rekonstrukcija (individualios apskaitos įrengimas),
– nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas,
– karšto ir šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas,
– nuogrindos sutvarkymas aplink visą namą,
– atnaujinama naturalios ventiliacijos sistema,
– magistralinio elektros tinklo atnaujinamas.

Duomenys: 9 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų, 45 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  2177 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 9 aukštų, 81 buto daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  4930 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 2 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 3 aukštų, 32 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1922 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas,

-Cokolio šiltinimas,

-Langų keitimas,

-Lauko durų keitimas,

-Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą),

-Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas.

Duomenys: 3 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1008 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas;

-Cokolio ir pamatų šiltinimas, nuogrindos remontas;

-Stogo šiltinimas; Langų ir balkonų durų keitimas;

-Durų keitimas; Langų ir balkonų durų keitimas butuose, laiptinėje, rūsyje ir bendrojo naudojimo balkonų stiklinimas;

-Balkonų įstiklinimas.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2697 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2707 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 9 aukštų, 75 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 6742 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas,

-Langų keitimas,

-Durų keitimas,

-Šildymo ir karšto vandens, bei šalto vandens tiekimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas,

-Balkonų stklinimas.

Duomenys: 4 aukštų, 13 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  909 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas;

-cokolio šiltinimas;

-langų keitimas;

-lauko durų keitimas;

-stogo šiltinimas;

-šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas;

-nuotėkų sistemos keitimas ar pertvarkymas;

-geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas.

Duomenys: 2 aukštų, 5 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 548 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

–  Fasadas šiltinamas,

– Stogas šiltinamas, dengiama nauja danga,

– Langai keičiami į naujus,

–  Laiptinės tambūro durų keitimas naujomis,

– Balkonų stiklinimas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

–  Šalto vandens sistemos atnaujinimas,

–  Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas,

– Daliklinės sistemos įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas dezinfekavimas.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  2715 m².

Atlikti šie darbai:

 

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  2728 m².

Atlikti šie darbai:

-Sienų apšiltinimas;

-Langų keitimas;

-Durų keitimas;

-Balkonų įstiklinimas;

-Termostatinių ventilių įrengimas;

-Laiptinių remontas;

-Stogo dangos keitimas;

-Elektros instaliacijos sutvarkymas;

-Šilumos punkto renovacija;

-Kanalizacijos sutvarkymas;

-Karšto bei šalto vandens vamzdynų sutvarkymas.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  2723 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 2 aukštų, 6 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  215 m².

Atlikti šie darbai:

-Sienų šiltinimas;

-Cokolio šiltinimas, nuogrindos remontas;

-Šlaitinio stogo dangos keitimas, pastogės šiltinimas;

-Langų keitimas butuose;

-Langų keitimas rūsyje;

-Durų keitimas;

-Balkonų įstiklinimas;

-Rūsio perdangos šiltinimas;

-Šildymo ir karšto vandens sistemų renovacija;

-Vėdinimo sistemos sutvarkymas.

Duomenys: 3 aukštų, 25 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  1627 m².

Atlikti šie darbai:

-Fasadinių sienų šiltinimas,

-Cokolio šiltinimas ir hidroizoliacijos ant pamatų įrengimas,

-Langų keitimas butuose,

-Langų keitimas bendro naudojimo patalpose,

-Lauko durų keitimas (gyventojai),

-Stogo šiltinimas.

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  4473 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 5 aukštų, 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  1533 m².

Atlikti šie darbai:

Duomenys: 2 aukštų, 12 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  624 m².

Atlikti šie darbai:

-Langų keitimas, fasadinių sienų ir cokolio šiltinimas,

-Stogo naujos dangos įrengimas, perdangos po nešildoma palėpe šiltinimas,

-Šildymo sistemos renovacija –balansinių ventilių stovams įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas.

Duomenys: 5 aukštų, 65 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas:  4453 m².

Atlikti šie darbai:

-sienų, stogo, cokolio, pamatų šiltinimas,

-balkonų įstiklinimas,

-langų durų keitimas,

-nuogrindos įrengimas.

 

Kaunas pilnas kultūros

kariudiena Iškilmingas Lietuvos kariuomenės 100-mečio minėjimas Kaune

2018-11-23

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba