Siunčiama nuotrauka

Renovuojami daugiabučiai

Duomenys: 3 aukštų, 23 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 912 m².

Atliekami šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo šiltinimas,
– cokolio šiltinimas,
– pamatų šiltinimas,
– langų ir durų keitimas butuose,
– langų keitimas laiptinėse,
– langų keitimas rūsyje,
– šilumos punkto rekonstrukcija,
– nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas,
– karšto ir šalto vandens magistralinių vamzdynų bei stovų keitimas,
– nuogrindos sutvarkymas aplink visą namą.

IMG_7314 IMG_7316 Juozapaviciaus 46 Juozapavičiaus 46 (2)
Juozapavičiaus 46

Duomenys: 12 aukštų, 48 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3754 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

–  Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama nauja,

– Langų keitimas,

– Laiptinės tambūro durų keitimas,

– Šilumos sistemos pertvarkymas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Šalto vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas.

DSC_0538

Duomenys: 3 aukštų, 12 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 687 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– balkonų atnaujinimas, stiklinimas,

– nepakeistų langų ir durų keitimas naujais,

– karšto vandens bei šildymo vamzdynų keitimas,

– šildymo sistemos magistralinių vamzdžių keitimas,

– stovų, radiatorių keitimas,

–  ventiliacijos sistemos atnaujinimas, rekuperatorių įrengimas,

– geriamo vandens sistemos įrengimas,

– buitinių nuotekų vamzdžių keitimas,

– elektros instaliacijos keitimas,

– žaibosaugos atstatymas.

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1025 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas, techninio aukšto perdangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– senų medinių langų, balkonų ir tamburo durų keitimas,

– šilumos punkto keitimas,

– magistralinių vamzdynų, stovų, radiatorių, karšto vandens paruošimo katilų, rankšluosčių džiovintuvų ir šildymo įrenginių keitimas,

– nuotekų vamzdynų keitimas,

– elektros instaliacijos iki butų keitimas,

– vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– mechaninių orlaidžių įrengimas.

Pries pries1

Duomenys: 1 aukštų, 8 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 661 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

–  Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama,

– Langai keičiami,

– Balkonai stiklinami,

–  Laiptinės tambūro durys keičiamos,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Šalto vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos sistemos pertvarkymas.

pries pries1 DSC_0550 DSC_0551

Duomenys: 13 aukštų, 48 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5481 m².

Atliekami šie darbai:
– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

-Langai keičiami,

-Laiptinės tambūro duris keičiamos,

-Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

-Šilumos punkstas įrengiamas naujas,

– Geriamo vandens sistemos atnaujinimas,

-Elekrtos instaliacijos keitimas,

-Buitinių nuotekų sistemos keitimas,

-Drenažo atstatymas.

Duomenys: 5 aukštų, 25 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1657 m².

Atliekami šie darbai:
– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

-Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

-Langai keičiami,

-Laiptinės tambūro duris keičiamos,

-Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

-Šilumos punktas įrengiamas naujas,

-Balkonai stiklinami,

-Rūsio perdanga šiltinama,

-Lietaus nuotekų sistemos keitimas,

-Geriamo vandens sistemos keitimas,

-Buitinių nuotekų sistemos keitimas,

-Elektros instaliacijos pertvarkymas.

[/collapse

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1215 m².

Atliekami šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo šiltinimas,
– cokolio šiltinimas,
– pamatų šiltinimas,
– langų ir durų keitimas butuose,
– langų keitimas laiptinėse,
– langų keitimas rūsyje,
– šilumos punkto rekonstrukcija,
– nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas,
– karšto ir šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas,
– nuogrindos sutvarkymas aplink visą namą.

IMG_7325 IMG_7326 Biržiškų g. 7 Biržiškų g. 7

Duomenys: 12aukštų, 48 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3633 m².

Atliekami šie darbai:

-Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

–  Stogo danga šiltinama, keičiama,

– Langai keičiami,

-Balkonai stiklinami,

– Laiptinės tambūro durys keičiamos,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Šalto vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas.

pries

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3084 m².

Atliekami šie darbai:

-Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltina dengiama nauja,

– Balkonai stiklinami,

– Ventiliacija išvaloma, dezinfekuojama,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 5 aukštų, 59 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3325 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

-Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langų keitimas,

– Laiptinės tambūro durų keitimas,

-Balkonų stiklinimas,

-Šilto ir karšto bandens sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 12 aukštų, 48 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3715 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis ir fasadas šiltinami putplasčiu ir tinkuojami,

– Stogas renovuotas, tvarkomi tik parapetai,

– Nepakeisti mediniai langai keičiami į plastikinius,

– Stiklinami balkonai,

– Laiptinės durys keičiamos naujomis,

– Atnaujinama vėdinimo sistema, taip prijungiama, papildomi įštraukėjai ir šilumokaičiai,

– Šilumos punktas yra renovuotas, prie jo prijungiamas du geoterminiai grežiniai.

pries pries2

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3262 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langų keitimas,

– Laiptinės tambūro durų keitimas,

– Balkonų stiklinimas,

– Šildymo ir karšto bandens sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Šalto vandens sistemos pertvarkymas.

 pries

Duomenys: 9 aukštų, 38 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2831 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama,

–  Lanagai keičiami naujais,

– Laiptinės, tambūro duris keičiamos naujomis,

– Balkonai stiklinami,

– Šildymo sistema pertvarkoma,

– Ventiliacijos sistema išvaloma, dezinfekuojama, įrengiamos oro pritekėjimo orlaidės,

–  Liftai atnaujinami,

–  Šalto vandens sistemos pertvarkymas,

– Lietaus nuotekų sistemos atnaujimas,

– Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas.

pries

Duomenys: 5 aukštų, 41 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2833 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Rūsio perdanga šiltinama,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Balkonai įstiklinami,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

–  Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Šalto vandens sistemos pertvarkymas,

– Žaibosaugos įrengimas.

pries

Duomenys: 2 aukštų, 12 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1224 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– techninio aukšto perdangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– langų, durų keitimas naujais,

– šilumos punkto rekonstravimas,

– šalto karšto vandens vamzdynų ir magistralės keitimas naujais,

– buitinių nuotekų vamzdynų keitimas,

pries

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1101 m².

Atliekami šie darbai:

– sienų šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

–  butų, laiptinės ir rūsio langų keitimas,

– palėpės grindų apšiltinimas,

– ventiliacijos kanalų dezinfekacija ir valymas,

– dvivamzdės šildymo sistemos  įrengimas,

– termostatinių ventinlių pastatymas.

pries pries1

Duomenys: 4 aukštų, 32 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1427 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas,

– stogo dengimas nauja danga,

– langų, balkonų durų keitimas naujais,

– magistralinių karšto  šalto vandens vamzdynų, šildymo sistemos atnaujinimas

– radiatorių keitimas,

– magistralinių elektros instaliacijos laidų keitimas,

 pries

Duomenys: 4 aukštų, 32 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1215 m².

Atliekami šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo šiltinimas,
– cokolio šiltinimas,
– pamatų šiltinimas,
– langų ir durų keitimas butuose,
– langų keitimas laiptinėse,
– langų keitimas rūsyje,
– šilumos punkto rekonstrukcija,
– nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas,
– karšto ir šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas,
– nuogrindos sutvarkymas aplink visą namą.

Baršausko 71 IMG_7352 IMG_7351 Barsausko 71

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1102 m².

Atliekami šie darbai:
– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga dengiama nauja,

– Perdanga šiltinama,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas.

Duomenys: 4 aukštų, 48 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2390 m².

Atliekami šie darbai:
– Cokolis šiltinamas,

-Fasadas šiltinamas,

-Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

-Langai keičiami,

-Laiptinės tambūro duris keičiamos,

-Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

-Karšto ir šalto vandens sistemos pertvaroma,

-Buitinių nuotekų sistema pertvarkoma,

-Šilumos punktas pertvarkomas,

-Balkonai stiklinami.

Duomenys: 4 aukštų, 32 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1794 m².

Atliekami šie darbai:
– Cokolis šiltinamas,

-Fasadas šiltinamas,

-Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

-Langai keičiami,

-Laiptinės tambūro duris keičiamos,

-Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

-Šilumos punktas įrengiamas naujas,

-Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

-Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

-Geriamo vandens sistemos atnaujimas,

-Elektros instaliacijos atnaujimas.

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1457 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama, šiltinama,

-Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas, oro pritekėjimo grotelių montavimas,

– Langų keitimas,

Laiptnės durų keitimas.

 K. Petrausko g. 17

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3568 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

-Fasadas šiltinamas,

-Stogo danga keičiama, šiltinamas,

-Vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

-Langų keitimas,

-Laiptinės tambūro durų keitimas,

-Liftų atnaujimas,

-Buitinių nuotekų sistemos keitimas,

-Geriamo vandens sistemos keitimas,

-Elektros instaliacijos sistemos pertvarkymas.

pries  pries2

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3547 m².

Atliekami šie darbai:

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogas šiltinamas, keičiama danga,

– Langai keičiami,

– Laiptinės, tambūro durų keitimas,

– Buitinių nuotekų sistemos keitimas,

– Geriamo vandens sistemos keitimas.

 pries

Duomenys: 5 aukštų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4089 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir fasado sienos šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas ir keitimas,

– nepakeistų pastato langų ir durų keitimas,

– žaibosaugos įrengimas,

– laiptinių apšvietimo įrengimas,

– šilumos punkto renovavimas, pajungiant saulės kolektorius.

Duomenys: 5 aukštų, 72 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3289 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis ir fasadas šiltinamas polistireniniu putplasčiu,

– Stogo danga šiltinama ir dengiama naujai,

– Balkonai stiklinami,

– Vėdinimo sistema išvaloma, dezinfekuojama,

– Šilumos punktas renovuojamas, įrengiama dvivamzdė šildymo sistema, statomi nauji radiatoriai, įrengiama daliklinė sistema, keičiami karšto šalto vandens stovai,

– Keičiami lietaus ir buitinių nuotekų vamzdynai,

– Keičiamas įvadinis elektros skydas ir magistraliniai laidai.

pries

Duomenys: 5 aukštų, 72 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3289 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

-Fasadas šiltinamas,

-Stogo danga keičiama,

-Perdanga į palėpę šiltinama, dengiama nauja,

-Langai keičiami,

-Laiptinės tambūro duris keičiamos,

-Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

-Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

-Elektros instaliacijos atnaujimas,

-Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4013 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas, dengiama nauja danga,

– langų keitimas naujais,

– laiptinės tambūro durų keitimas naujomis,

– balkonų stiklinimas,

– šilumos punkto įrengimas naujai,

– šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– šalto vandens sistemos atnaujinimas,

– buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas,

– lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas,

– rekuperatorių įrengimas,

– liftų atnaujinimas.

pries pries1 pries2

Duomenys: 4 aukštų, 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 869 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Perdanga į palėpę šiltinama,

– Langai keičiami į naujus,

– Laiptinės durys keičiamos naujomis,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Daliklinės sistemos įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas dezinfekavimas,

– Šalto vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Karšto vandens sistemos keitimas,

– Elektros instaliacijos sistemos keitimas.

Duomenys: 4 aukštų 36 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 851 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir fasado sienos šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas,

– nepakeistų pastato langų ir durų į lauką keitimas,

– dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas,

– laiptinių apšvietimo įrengimas,

– šilumos punkto modernizavinas.

pries

Duomenys: 4 aukštų, 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 820 m².

Atliekami šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo perdangos šiltinimas,

– stogo danga remontuojama kur reikia,
– cokolio šiltinimas,

– šilumos punkto atnaujinimas,

– keičiami šalto vandens ir nuotekų vamzdžiai,

– keičiami radiatoriai,

– statomi kombinuoti gyvatukai,

– langų ir durų keitimas naujais,

-įrengiamos orlaidės languose,
-išvalomi ventiliavimo kanalai, paaukštinami kaminėliai,

– atstatoma žaibosauga,

– keičiami elektros automatukai.

pries

Duomenys: 4 aukštų 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 819 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir fasado sienos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– viršutinio aukšto perdangos šiltinimas,

– nepakeistų langų keitimas,

– tamburo durų įstatymas,

– rūsio perdangos šiltinimas,

– vėdinimo sistemos išvalymas ir dezinfekavimas,

– šilumos punkto rekonstravimas,

– elektros kabelių keitimas nuo įvadinės spintos iki skaitiklių,

– šaltp ir šilto vandens magistralinių vamzdžių keitimas.

Duomenys: 4 aukštų 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 814 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga dengiama nauja,

– Perdanga šiltinama,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas.

Duomenys: 4 aukštų 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 823 m².

Atliekami šie darbai:

-Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami, Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos keitimas.

 

 

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3299 m².

Atliekami šie darbai:

– sienų šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas,

– langų ir balkonų durų keitimas,

– ventiliacijos kanalų išvalymas,

– šildymo sistemos vamzdžių, esančių rūsyje keitimas ir izoliacijos keitimas,

– balansinių ventilių sumontavimas, įrengiama daliklinė sistema.

pries

Duomenys: 4 aukštų 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 818 m².

Atliekami šie darbai:

-Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Balkonai stiklinami,

– Elektros instaliacijos keitimas,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 4 aukštų 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 903 m².

Atliekami šie darbai:

-Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas, – Rūsio perdangos šiltinimas,

– Kanalizacijos vamzdynų keitimas,

– Drenažo atnaujinimas,

– Elektros instaliacijos keitimas.

Duomenys: 5 aukštų, 21 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2171 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo dangos keitimas,

– Viršutinio aukšo perdangos šiltinimas,

– Lagų keiitimas,

– Laiptinės durų keitimas,

– Balkonų stiklinimas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Daliklinės sistemos įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Nuotekų sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4130 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 5 aukštų  daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3265 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– nepakeistų medinių langų  keitimas,

– dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas,

– vėdinimo sistemos atnaujinimas.

Duomenys: 12 aukštų  55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3264 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami, Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Balkonų stiklinimas,

– Liftai atnaujinami,

– Buininių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos įrengimas,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Drenažo sistemos sutvarkymas.

Duomenys: 12 aukštų  55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3264 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

– Balkonai stiklinami,

– Liftai atnaujinami,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Drenažo sistemos sutvarkymas.

Duomenys: 13 aukštų  48 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3584 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

– Balkonai stiklinami.

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3299 m².

Atliekami šie darbai:

– sienų šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas,

– lauko durų keitimas,

– langų ir balkonų durų keitimas,

– ventiliacijos kanalų išvalymas,

– šildymo sistemos vamzdžių, esančių rūsyje keitimas ir izoliacijos keitimas,

– balansinių ventilių sumontavimas, įrengiama daliklinė sistema.

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3191 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas ir naujos dangos uždėjimas,

– rūsio perdangos šiltinimas,

–  naujo šilumos punkto įrengimas,

–  vėdinimo sistemos išvalymas ir dezinfekavimas.

Duomenys: 13 aukštų, 48 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3584 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistema pertvarkoma.

Duomenys: 5 aukštų, 30 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2421 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– nepakeistų langų ir rūsio langų keitimas naujais,

– balkonų stiklinimas,

– techninio aukšto perdangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

–  šilumos punkto restauravimas,

– keičiami šalto ir karšto vandens vamzdynai,

–  ventiliacijos sistemos išvalymas ir dezinfekavimas,

– buitinių nuotekų vamzdžių keitimas.

pries pries2

Duomenys: 9 aukštų, 72 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4190 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo  šiltinimas, naujos dangos įrengimas,

– stogelių sutvarkymas,

–  senų langų ir  durų keitimas,

– balkonų įstiklinimas,

– šilumos punkto keitimas,

– karšto vandens skaitiklių keitimas,

– keičiami radiatoriai,

– keičiami šilumokaičiai šildymui ir karštam vandeniui ruošti,

– naujos žaibosaugos įrengimas.

pries

Duomenys: 5 aukštų, 25 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1997 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Balkonai stiklinami,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas.

Duomenys: 4 aukštų, 36 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2611 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistema pertvarkoma.

Duomenys: 5 aukštų, 20 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1468 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Žaibosaugos atstatymas.

Duomenys: 9 aukštų, 54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4010 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama, šiltinama,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šildymo ir kašto vandens sistemos pwertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Langai keičiami,

– Laiptinės, tambūro suris keičiamos,

– Liftų atnaujinimas,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 3 aukštų, 20 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1905 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama, šiltinama,

– Langai keičiami,

– Balkonai stiklinami,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Drenažo sistemos įrengimas.

Duomenys: 2 aukštų, 12 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1323 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama,

– Perdanga į palėpę šiltinama,

– Langų keitimas,

– Laiptinės durų keitimas,

– Balkonai stiklinami,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šilumos siurblio įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkmas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos keitimas.

Duomenys: 2 aukštų, 12 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 972 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šildymo ior karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos sistemos keitimas,

– Žaibosaugos atstatymas.

Duomenys: 2 aukštų, 12 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1325 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama, šiltinama,

– Langai keičiami,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 3 aukštų, 27 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1790 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolio šiltinimas,

– Fasado šiltinimas,

– Stogo danga šiltinama ir dengiama nauja,

– Perdanga į palėpę šiltinama,

– Laiptinių ir tambūro durų keitimas,

– Langų keitimas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Buitinių nuotekų sistemos keitimas,

– Elektros instaliacijos keitimas.

Duomenys: 3 aukštų, 17 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 987m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemoa pertvarkoma,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos keitimas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Drenažo sistemos įrengimas,

– Žaibosaugos sistemos įrengimas.

Duomenys: 4 aukštų, 16 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1207 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga dengiama nauja,

– Perdanga į vėdinama palėpę šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami, Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3205 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Balkonų stiklinami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos sistemos pertvarkymas,

– Šalto vandens sistemos pertvarkymas,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 3 aukštų, 24 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1928 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– techninio aukšto perdangos šiltinimas,

– stogo šiltinimas ir dengimas nauja danga,

– senų langų, tamburo durų keitimas naujais,

– šilumos punkto keitimas,

– šalto, karšto vandens vamzdynų ir magistralinių vamzdynų keitimas naujais,

– buitinių nuotekų vamzdynų keitimas,

– elektros magistralinių laidų keitimas,

– žaibosaugo į rengimas,

– vėdinimo sistemos išvalymas ir dezinfekavimas,

– rekuperatorių įrengimas,

– balkonų stiklinimas.

Duomenys: 4 aukštų, 14 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1490 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– techninio aukšto dangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– nepakeistų langų ir durų keitimas,

–  balkonų stiklinimas pvc profiliu,

– radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų keitimas,

– naujo šilumos punkto įrengimas,

– vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– naujos šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų įrengimas,

– buitinių nuotekų ir išvadų keitimas naujais,

– elektros magistralinių kabelių keitimas naujais,

– rūsio, laiptinės apšvietimo įrengimas,

– žaibosaugos įrengimas.

Duomenys: 4 aukštų, 29 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1620 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Langai keičiami,

– Laiptinės tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas,

– Balkonai stiklinami,

– Liftai atnaujinami.

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3278 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas,

– langų keitimas naujais,

– laiptinės durų keitimas naujomis,

– balkonų stiklinamas,

– rūsio perdangos šiltinimas,

– naujo šilumos punkto įrengimas,

– ventiliacijos kanalų išvalymas ir dezinfekavimas,

– rekuperacinės sistemos įrengimas,

– šalto vandens sistomos keitimas nauja,

– buitinių nuotekų sisitema keičiama nauja.

Duomenys: 3 aukštų, 52 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5875 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama dengiama nauja,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinės ir tambūro durys keičiamos naujomis,

– Balkonai stiklinami,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos perdarymas į kolektorinę,

– Šilumos punktos pertvarkymas,

– Vėdinimo sistemos išvalymas dezinfekavimas,

– Šalto vandens sistemos keitimas,

– Buitinių nuotekų sistemos keitimas,

– Lietaus nuotekų sistemos keitimas,

– Elektros instaliacijos keitimas.

Duomenys: 2 aukštų, 5 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 433 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas, naujos dangos dengimas,

– laiptinės tamburo durų keitimas naujomis,

– naujo šilumos punkto įrengimas,

– ventiliacijos kanalų išvalymas,

– šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– ventiliacijos sistemos atnaujinimas, automatinių orlaidžių įrengimas.

Duomenys: 2 aukštų,  7 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 455 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

Lanagai keičiami,

– Laiptinės, tambūro duris keičiamos,

– Ventiliacijos sistema pertvarkoma,

– Šilumos sistemos pertvarkymas.

 

Duomenys: 9 aukštų,  54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3485 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama,

– Langai keičiami,

– Balkonai stiklinami,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Liftai atnaujinami,

– Vandentiekio sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas,

Duomenys: 9 aukštų,  54 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3467 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, keičiama,

– Langai keičiami,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Liftai atnaujinami,

– Vandentiekio sistemos pertvarkymas.

 

Duomenys: 4 aukštų, 32 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1618 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

-stogo dangos šiltinimas,keitimas,

– nepakeistų langų keitimas naujais,

tamburo ir laiptinių durų keitimas,

– naujo šilumos punkto įrengimas,

– šildymo sistemos vamzdynų keitimas,

– magistralinių vamzdynų, rankšluosčių džiovintuvų keitimas,

–  ventiliacijos sistemos išvalymas, rekuperatorių įrengimas,

– geriamo vandens vamzdynų keitimas,

– buitinių nuotekų vamzdžių keitimas,

– elektros magistralinių tinklų keitimas,

– žaibosaugos atstatymas.

pries

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1369 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo dangos keitimas, šiltinimas,

– nepakeistų medinių langų, balkonų, tamburo durų keitimas naujais,

–  šilumos punkto keitimas,

– buitinių nuotekų vamzdžių keitimas,

– elektros instaliacijos iki butų keitimas,

 pries pries

Duomenys: 12 aukštų, 47 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3782 m².

Atliekami šie darbai:

– Šildymo sistemos pertvarkymas,

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama, šiltinama,

– Langai keičiami,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Elektros instaliacijos pertvarkymas.

Duomenys: 9 aukštų, 81 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5730 m².

Atliekami šie darbai:

– Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama bauja,

– Langai keičiami,

– Balkonų stiklinimas,

– Laiptinės, tambūro surų keitimas,

– Liftų atnaujinimas,

– Šalto vandens sistemos atnaujinimas,

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas,

– Lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas.

 

Duomenys: 5 aukštų, 25 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1691 m².

Atliekami šie darbai:

– sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas ir stogo dangos keitimas,

–  nepakeistų pastato langų keitimas,

– balkonų įstiklinimas,

– dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas,

– magistralinių vamzdžių keitimas,

– daliklinės apskaitos sistemos įrengimas,

– šilto ir šalto vandens vamzdynų pakeitimas,

– apšvietimo prie laiptinės durų įrengimas,

– termostatinių ventinlių pastatymas.

 pries

Duomenys: 12 aukštų, 47 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3680 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama dengiama nauja,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinės ir tambūro durys keičiamos naujomis,

– Balkonai stiklinami,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos perdarymas,

– Šilumos siurblio pastatymas,

– Ventiliacijos sitemos pertvarkymas,

– Liftų atnaujinimas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 12 aukštų, 47 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3719 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama dengiama nauja,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinės ir tambūro durys keičiamos naujomis,

– Balkonai stiklinami,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos perdarymas,

– Saulės kolektorių pastatymas,

– Ventiliacijos sitemos pertvarkymas,

– Liftų atnaujinimas,

-Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas.

Duomenys: 12 aukštų, 47 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3655 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama dengiama nauja,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinės ir tambūro durys keičiamos naujomis,

– Balkonai stiklinami,

– Karšto vandens ir šildymo sistemos perdarymas,

– Liftų atnaujinimas,

– Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Lietaus nuotekų sistemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos pertvarkymas.

 

Duomenys: 2 aukštų, 4 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 800 m².

Atliekami šie darbai:

– Šildymo ir karšto vandns sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– Naujos stogo dangos keitimas,

– Perdangos į palėpę šiltinamas,

– Fasado šiltinamas,

– Cokolis šiltinamas,

– Laiptinės tambūro durų keitimas,

– Langų keitimas.

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1985 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga keičiama,

– Perdanga į palėpę šiltinama,

– Langai keičiami,

– Laiptinės ir tambūro durys keičiamos,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Karšto vandens ir šildymo sistema pertvarkoma,

– Šalto vandens sistema pertvarkoma,

– Elektros instaliacijos keitimas,

– Buitinių nuotekų sistemos keitimas,

– Žaibosauga įrengiama.

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1342 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo perdangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– nepakeistų langų,  pagrindinių ir balkonų durų keitimas,

– dujinio šildymo įrengimas,

– naujų lietvamzdžių pastatymas.

pries

Duomenys: 3 aukštų, 18 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1349 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo perdangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– langų ir  pagrindinių  durų keitimas,

– dujinio šildymo įrengimas,

– naujų lietvamzdžių pastatymas.

pries

Duomenys: 3 aukštų, 27 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1815 m².

Atliekami šie darbai:
– sienų šiltinimas,
– stogo šiltinimas,
– cokolio šiltinimas,
– pamatų šiltinimas,
– langų ir durų keitimas butuose,
– langų keitimas laiptinėse,
– langų keitimas rūsyje,
– individualaus šildymo įrengimas,
– nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas,
– karšto ir šalto vandens magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas,
– nuogrindos sutvarkymas aplink visą namą,
– atnaujinama naturalios ventiliacijos sistema,
– magistralinio elektros tinklo atnaujinamas.

T. Masiulio 7 T Masiulio 7 (1) T Masiulio stogas 11 IMG_7348

Duomenys: 3 aukštų, 27 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1815 m².

Atliekami šie darbai:

– sienų šiltinimas,

– cokolio šiltinimas,

– pamatų šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas,

– durų langų keitimas,

– keičiami šilto ir šalto vandentiekio stovai,

– keičiami magistraliniai nuotekų vamzdynai,

– šilumos punkto rekonstrukcija,

– atnaujinama naturalios ventiliacijos sistema,

– atnaujinami magistralinis elektros tinklas.

– žaibosaugos įrengimas.

 T Masiulio 11 (1)  T. Masiulio (stogas)11  T. Masiulio 11 fasadas 1

Duomenys: 3 aukštų, 27 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1845 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo  šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– senų nepakeistų langų ir  tamburų durų keitimas,

– šilumos punkto keitimas,

– rūsio lubų šiltinimas,

– magistralinių vamzdynų, šilto šalto vamzdžių keitimas,

– elektros magistralinių laidų keitimas,

– buitinių nuotekų vamzdžių keitimas,

– žaibosaugos įrengimas.

pries  pries  pries

Duomenys: 3 aukštų, 27 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1858 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo  perdangos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– senų langų keitimas,

– laiptinės ir  tamburo durų keitimas,

– šilumos punkto keitimas,

– rūsio lubų šiltinimas,

– šildymo sistemos vamzdynų, šilto  vandens vamzdžių keitimas,

– magistralinių vamzdžių, radiatorių keitimas,

– balkonų stiklinimas.

pries pries

Duomenys: 5 aukštų, 60 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3253 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga dengiama nauja, šiltinama,

– Langų keitimas,

– Laiptinės ir tambūro durų keitimas,

– Balkonų stiklinimas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Saulės kolektorių sistemos įrengimas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Elektros magistralinių priemonių keitimas, Žaibosaugos įrengimas.

Duomenys: 5 aukštų, 30 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1917 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas, dengiama nauja danga,

– langų keitimas naujais,

– laiptinės tambūro durų keitimas naujomis,

– balkonų stiklinimas,

– šilumos punkto įrengimas naujai,

– šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– šalto vandens sistemos atnaujinimas,

– buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas,

– ventiliacinės sistemos išvalymas, dezinfekavimas.

pries

Duomenys: 5 aukštų, 30 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1917 m².

Atliekami šie darbai:

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Venticijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

–  Cokolio šiltinimas,

– Fasado šiltinimas,

– Stogo dangos šiltinimas, keitimas,

– Langų keitimas,

– Laiptinės tambūro durų keitimas,

– Balkonų stiklinimas,

– Šalto vandens sistemos keitimas.

Duomenys: 9 aukštų, 114 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 9434 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas, Stogo danga dengiama nauja, šiltinama,

– Langų keitimas,

– Laiptinės ir tambūro durų keitimas,

– Balkonų stiklinimas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas,

– Saulės kolektorių įrengimas,

– Geriamo vandens sistemos atnaujinimas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas dezinfekavimas,

– Žaibosaugos sistemos įrengimas,

– Elektros instaliacijos sistemos keitimas.

Duomenys: 9 aukštų, 36 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 3070 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– techninio aukšto perdangos šiltinimas,

– langų keitimas naujais,

– rekuperacinės sistemos įrengimas,

– šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas,

– saulės kolektorių įrengimas,

– šalto vandens sistemos keitimas nauja,

– individualios apskaitos sistemos įrengimas,

– buitinių nuotekų sistemos keitimas,

– vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– lifto keitimas nauju,

– lietaus nuotekų sistemos sutvarkymas,

– elektros instaliacijos sistemos keitimas nauja.

Duomenys: 5 aukštų, 52 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1637 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas, keitimas nauja,

– langų ir lauko durų keitimas naujais,

– balkonų stiklinimas,

– vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– šilumos punkto pertvarkymas,

– rekuperatorių įrengimas,

– butinių nuotekų vamzdynų keitimas,

– rekuperatorių įrengimas.

pries

Duomenys: 3 aukštų, 10 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 920 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja,

– Rūsio perdanga šiltinama,

– Langai keičiami naujais,

– Laiptinių, tambūro durų keitimas,

– Šilumos punktas įrengiamas naujas,

– Šilumos sistemos pertvarkymas,

– Karšto vandnens sistemos pertvarkymas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– Drenažo sistemos atnaujinimas.

Duomenys: 5 aukštų, 70 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4094 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– lauko ir tamburo durų keitimas,

– langų keitimas,

-šilumos punkto atnaujinimas,

– magistralinių šildymo ir karšto vandens vamzdžių keitimas,

– ventiliacijos sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– mechaninės oro pritekėjimo orlaidžių montavimas.

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2705 m².

Atliekami šie darbai:

– sienų šiltinimas,

– cokolio šiltinimas,

– pamatų šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas,

– durų langų keitimas,

– balkonų stiklinimas,

– keičiami šilto ir šalto vandentiekio stovai,

– keičiami nuotekų vamzdynai,

– šilumos punkto rekonstrukcija,

– atnaujinama naturalios ventiliacijos sistema,

– drenažo sistemos įrengimas  aplink pastatą.

pries

Duomenys: 5 aukštų, 31 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 4530 m².

Atliekami šie darbai:

– Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinimas,

– Stogo danga šiltinama, dengiama nauja danga,

– Rūsio perdangos šiltinimas,

– Langų keitimas, Laiptinės durų keitimas,

– Ventiliacijos sistemos išvalymas,

– Geriamo vandens sistemos atnaujinimas,

– Elektros instaliacijos keitimas.

Duomenys: 5 aukštų, 20 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5593 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo dangos keitimas ir šiltinimas,

– lauko, rūsio ir tamburo durų keitimas,

– sebų langų keitimas,

– magistralinių šildymo sistemos vamzdžių keitimas,

– vėdinimo sistemos išvalymas, dezinfekavimas,

– elektros instaliacijos bendro naudojimo patalpose keitimas.

 pries

Duomenys: 13 aukštų 62 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 5828 m².

Atliekami šie darbai:

–  sienų šiltinimas,

– perdangos techniniame aukšte šiltinimas,

– balkonų įstiklinimas,

– nepakeistų  pastato senų langų ir durų keitimas,

– ventiliacijos išvalymas ir dezinfekavimas,

– rūsio perdangos po naudinguoju plotu šiltinimas,

– radiatorių, stovų, magistralinių vamzdynų, šalto ir karšto vandens vamzdžių keitimas,

– šilumos punkto atnaujinimas,

– gaisro daviklių kiekviename aukšte ir žaibosaugos įrengimas.

Duomenys: 4 aukštų, 29 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1620 m².

Atliekami šie darbai:

-Cokolis šiltinamas,

– Fasadas šiltinamas,

-Stogo danga šiltinama, keičiama nauja,

-Langų keitimas,

-Laiptinės tambūro durų keitimas,

-Šilumos sistemos pertvarkymas,

-Rūsio perdangos šiltinimas,

-Lifto atnaujinimas,

-Buitnių nuotekų sistemos pertvarkymas,

-Lietaus nuotekų sistemos sutvarkymas,

-Elektros instaliacijos sitemos pertvarkymas,

– Geriamo vandens sistemos įrengimas,

– Priešgaisrinės sistemos sutvarkymas.

pries

Duomenys: 9 aukštų 38 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2545 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir fasado sienos šiltinimas,

– stogo dangos šiltinimas ir keitimas,

– nepakeistų pastato langų ir durų keitimas,

– žaibosaugos įrengimas,

– laiptinių apšvietimo įrengimas,

– kolektorinės šildymo sistemos su individualia apskaita įrengimas.

pries

Duomenys: 2 aukštų 6 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 600 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir fasado sienos šiltinimas,

– stogo dangos keitimas,

– palėpės perdangos šiltinimas,

– senų laiptinės, rūsio ir butų langų keitimas,

– lauko durų keitimas,

– kolektorinės šildymo sistemos įrengimas,

– esamos natūralios traukos ventiliacijos išvalymas ir taisymas.

Duomenys: 4 aukštų, 27 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 2818 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo dangos keitimas ir perdangos šiltinimas,

– žaibosaugos atstatymas,

– lietaus nutekėjimi sistemos atstatymas,

– nepakeistų butų ir kitų patalpų langų ir durų keitimas,

– balkonų stiklinimas,

– rūsio perdangos šiltinimas,

– laiptinės ir tamburo durų keitimas,

– šilumos punktų įrenginių keitimas.

 Pries

Duomenys: 4 aukštų, 29 butų daugiabutis namas.

Namo bendras plotas: 1620 m².

Atliekami šie darbai:

– cokolio ir sienų šiltinimas,

– stogo šiltinimas, dengiama nauja danga,

– langų keitimas,

– laiptinės tambūro durų keitimas naujomis,

– balkonų stiklinimas,

– šilumos punkto įrengimas naujai,

– daliklinės sistemos įrengimas,

– ventiliacijos sistemos pertvarkymas,

– elektros instaliacijos pertvarkymas,

– buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas,

– šalto vandens sistemos pertvarkymas.

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba