Darbuotojų informacija
Administracijos padaliniai -> ____Socialinės paramos skyrius (Nemuno g. 29)
_______Piniginės socialinės paramos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Veikla El. paštas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Virginija Augonienė ikrina piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, išmokų vaikams ir valstybinių šalpos išmokų skyrimo teisingumą. virginija.augoniene@kaunas.lt 24 42 55 61
Vyresnioji specialistė Ingrida Zelenekienė Konsultuoja pareiškėjus socialinės paramos, išmokų vaikams skyrimo klausimais; priima prašymus ir reikalingus dokumentus dėl išmokos vaikui, socialinės paramos mokiniams ir piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. (Gričiupio seniūnija) ingrida.zelenekiene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyriausioji specialistė Vyta Ona Knezekienė Nagrinėja fizinių asmenų prašymus ir rengia atsakymus į paklausimus; tikrina išmokų vaikams ir socialinės paramos skyrimo teisingumą. vyta.knezekiene@kaunas.lt 38 20 97 38
Vyriausioji specialistė Elena Macijauskienė elema.macijauskiene@kaunas.lt 20 42 42 73
2373
Vyriausioji specialistė Judita Kielaitienė Priima prašymus ir reikalingus dokumentus: dėl valstybinių pensijų motinoms, pagimdžiusioms, užauginusioms ir gerai išauklėjusioms 7 ir daugiau vaikų; dėl nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos asmenų teisinio statuso judita.kielaitiene@kaunas.lt 37 42 57 23
Vyriausioji specialistė Monika Markevičienė Priima prašymus ir rengia sprendimus dėl paramos šeimai pašalpų skyrimo. monika.markeviciene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyriausioji specialistė Valerija Mickevičienė Priima prašymus ir rengia sprendimus dėl paramos šeimai pašalpų skyrimo. valerija.mickeviciene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyriausioji specialistė Jūratė Pavilonienė Rengia sprendimus dėl paramos šeimai pašalpų skyrimo, dėl išmokos vaikui, paskirtos iki vaikui sukaks 3, 7, 9, 12 metų, mokėjimo terminui pasibaigus, pratęsimo. jurate.pavilioniene@kaunas.lt 30 20 97 56
Vyriausioji specialistė Vida Trimonienė Priima asmenų prašymus ir rengia sprendimus dėl šių kompensacijų: ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams -kariams savanoriams; žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyvių šeimoms; asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius; asmenims, sužalotiems atliekant privalomąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms vida.trimoniene@kaunas.lt 20 42 42 73
2373
Vyriausioji specialistė Otilija Šivickienė Tikrina piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, išmokų vaikams ir valstybinių šalpos išmokų skyrimo teisingumą otilija.sivickiene@kaunas.lt 24 42 55 61