Siunčiama nuotrauka

VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos pastato 3D3bp, Baltų pr. 7, Kaune, lifto neįgaliesiems įrengimo darbų pirkimas.

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos pastato 3D3bp, Baltų pr. 7, Kaune, lifto neįgaliesiems įrengimo darbų pirkimas. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos pastato 3D3bp, Baltų pr. 7, Kaune, lifto neįgaliesiems įrengimo darbo projekto parengimas pagal prie Sutarties pridedamus techninius reikalavimus (specifikacijas) ir techninio projekto brėžinius (toliau – techninė dokumentacija) ir darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą, techninę dokumentaciją. Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas pirkimo vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB ,,Paradis“ ir UAB ,,Dalis erdvės“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį. 30008 Eur mažiausia kaina nėra
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB ,,Paradis“ ir UAB ,,Dalis erdvės“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį. 30008 Eur mažiausia kaina nėra
Skip to content