Siunčiama nuotrauka

Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų vertinimo grupės ekspertų paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų vertinimo grupės ekspertų paslaugų pirkimas Perkamos Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų vertinimo grupės ekspertų paslaugos (darbo grupės nario paslaugos). Ekspertai teiks rekomendacijas dėl projektų atrankos ir lėšų skyrimo viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektams. Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15000 Eur (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Linara Dovydaitytė 380 Eur Mažiausia kaina -
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Linara Dovydaitytė 380 Eur Mažiausia kaina -
Skip to content