Siunčiama nuotrauka

Vadovų strateginio valdymo mokymų paslaugų pirkimas apklausos būdu

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Vadovų strateginio valdymo mokymų paslaugų pirkimas apklausos būdu Tema: „Vadovų strateginio valdymo mokymai“. Mokymų tikslas – pasitelkus konsultantą, suvienodinti strategijos kūrimo ir valdymo žinias Kauno miesto savivaldybės vadovų kontekste bei suteikti pagalbą sėkmingam strategijos kaskadavimui į visus skyrius. Data: 2017 m. sausio 18 ir 19 d.. Trukmė: 16 akad. val., 15 dalyvių. (Personalo valdymo skyrius) Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas, neviršija 15000 Eur (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „CRC Consulting“ (Į.k. 302676425) 2970 Eur Mažiausia kaina -
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „CRC Consulting“ (Į.k. 302676425) 2970 Eur Mažiausia kaina -
Skip to content