Siunčiama nuotrauka

Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Transporto priemonių draudimo paslaugų pirkimas Perkamos 29 transporto priemonių draudimas: 1. įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose Europos Sąjungos valstybėse 12 mėnesių laikotarpiui, kai žalos turtui draudimo suma 1 000 000 eurų, o dėl žalos asmeniui – 5 000 000 eurų (iš jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos), paslaugas (toliau – paslaugos) 2). 29 transporto priemonių draudimas nuo stichinių nelaimių, nelaimingų įvykių, autoavarijų, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, plėšimų, vagystės Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos valstybėse 12 mėnesių laikotarpiui. Mažos vertės apklausa Pirkimas atliekamas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 dalies 4 punktu ir Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 116.1.4.2 punktu
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje 5913.85 Eur mažiausia kaina nėra
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje 5913.85 Eur mažiausia kaina nėra
Skip to content