Siunčiama nuotrauka

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų (priekabų) registracijos liudijimų blankų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų (priekabų) registracijos liudijimų blankų pirkimas Perkami Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) registracijos liudijimų blankai, kurie naudojami vykdant valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas. Kiekis - 150 vnt. (Miesto tvarkymo skyrius) Mažos vertės apklausa mažos vertės prekių pirkimas neviršija 15 000 Eur be PVM
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, įmonės kodas 190809294 194.21 Eur mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, įmonės kodas 190809294 194.21 Eur mažiausia kaina
Skip to content