Siunčiama nuotrauka

Projektų ,,Verkių g. (nuo Prancūzų g. iki Ašmenos 1-osios g.) rekonstravimas“ ir ,,Prancūzų g. rekonstravimas‘‘ elektrotechninės dalies (gatvių apšvietimas) korektūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Failas Papildoma informacija
Techninė specifikacija

PROJEKTŲ „VERKIŲ G. (NUO PRANCŪZŲ G. IKI AŠMENOS I-OSIOS G.) REKONSTRAVIMAS“ IR „PRANCŪZŲ G. REKONSTRAVIMAS“ ELEKTROTECHNINĖS DALIES (GATVIŲ APŠVIETIMAS) KOREKTŪROS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Pastabų ir pasiūlymų dėl techninės specifikacijos projekto teikimo tvarka:

Pirkimas atliekamas apklausos būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punktu: dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo, arba dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali pateikti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Projektų ,,Verkių g. (nuo Prancūzų g. iki Ašmenos 1-osios g.) rekonstravimas‘‘ ir ,,Prancūzų g. rekonstravimas‘‘ elektrotechninės dalies (gatvių apšvietimas) korektūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto teikti iki 2017-05-03 9.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis bei paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, Laisvės al. 92, 148 kab., tel. +370 37423635 , LT-44251 Kaunas, faksu +370 37223106 ar el. p. sigute.taskuniene@kaunas.lt.

Skip to content