Siunčiama nuotrauka

Projekto „Tarpvalstybinis turizmo vystymas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Elke ir Kaune“ išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo paslaugų pirkimas.

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Projekto „Tarpvalstybinis turizmo vystymas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Elke ir Kaune“ išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo paslaugų pirkimas. Perkamos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Tarpvalstybinis turizmo vystymas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Elke ir Kaune“ (angl. „Development of tourism based on natural and cultural heritage of transborder towns Elk and Kaunas“), projekto Nr. LT-PL-1R-030, įgyvendinamo Lietuvos partnerio – Kauno miesto savivaldybės administracijos, išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo paslaugos, planuojamos apimtys -256 122,20 Eur patikrintų lėšų per tris metus Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimo vertė neviršija 15000 Eur (be (PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „LEXIN auditas“, 302552694 2561.07 Eur mažiausia kaina nėra
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „LEXIN auditas“, 302552694 2561.07 Eur mažiausia kaina nėra
Skip to content