Siunčiama nuotrauka

Projekto finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltu“, projekto kodas VP3-1.3-ŪM-05-R-21-012“ įgyvendinimo metu sukurto turto draudimo paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Projekto finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltu“, projekto kodas VP3-1.3-ŪM-05-R-21-012“ įgyvendinimo metu sukurto turto draudimo paslaugų pirkimas Projekto finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltu“, projekto kodas VP3-1.3-ŪM-05-R-21-012“ įgyvendinimo metu sukurto turto (594 m ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas, 3 pralaidos (13,59 m., 6 m ir 6 m ilgio), 2 apsauginės tvorelės (54,82 m ir 66,34 m ilgio), 2 kelio ženklai, vejos bordiūrai (1193,51 m ), 29 apšvietimo šviestuvai, 1 nuolatinis aiškinamasis stendas) draudimas maksimaliu turto atkuriamosios (naujos) vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15 000 EUR (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
„InterRisk Vienna Insurance group“ AAS Lietuvs filialas, š.k. 300665654 2300 Eur pasiūlyta mažiausia kaina nėra
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
„InterRisk Vienna Insurance group“ AAS Lietuvs filialas, š.k. 300665654 2300 Eur pasiūlyta mažiausia kaina nėra
Skip to content