Siunčiama nuotrauka

Projekto „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“ papildomų renginio dalyvių maitinimo ir dalyvio paketo parengimo paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Projekto „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“ papildomų renginio dalyvių maitinimo ir dalyvio paketo parengimo paslaugų pirkimas Projekto „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“ renginio konferencijos-seminaro „Projekto pasiekimų ir rezultatų pristatymo projekto dalyviams ir visuomenei sklaida“ papildomo dalyvių maitinimo ir dalyvio paketo parengimo paslaugų pirkimas Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15000 EUR (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Konsultacijos verslui“, įm.k. 302468755 2268.15 Eur Mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Konsultacijos verslui“, įm.k. 302468755 2268.15 Eur Mažiausia kaina
Skip to content