Siunčiama nuotrauka

Projekto „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“ audito atlikimo paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Projekto „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“ audito atlikimo paslaugų pirkimas perkamos Projekto „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“ partnerio iš Norvegijos Karalystės patirtų išlaidų audito atlikimo paslaugos, atitinkančios Sutartyje nurodytus reikalavimus Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas mažos vertės pirkimas, vadovaujantis VPĮ 2 str. 15 d. 2 p.
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
BDO „Auditas ir apskaita“ 1548.8 Eur mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
BDO „Auditas ir apskaita“ 1548.8 Eur mažiausia kaina
Skip to content