Siunčiama nuotrauka

Patalpų Laisvės al. 94 A remonto darbų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Patalpų Laisvės al. 94 A remonto darbų pirkimas Patalpų Laisvės al. 94 A remonto darbai pagal techninę specifikaciją ir lokalinę sąmatą. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui 3000 Eur Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 5 mėnesius. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja. Darbus atlikti per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. (Aprūpinimo skyrius) Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas mažos vertės darbų pirkimas, viršija 45000 Eur (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB "Statybų vizija", į.k. 135991451 68945.82 Eur Mažiausia kaina UAB "Oro parametrai", į.k. 301566730 - elektrotechninės dalies ir kompiuterinio tinklo įrengimo darbai
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB "Statybų vizija", į.k. 135991451 68945.82 Eur Mažiausia kaina UAB "Oro parametrai", į.k. 301566730 - elektrotechninės dalies ir kompiuterinio tinklo įrengimo darbai
Skip to content