Siunčiama nuotrauka

Pastato Lampėdžių g. 10, Kaune, patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Pastato Lampėdžių g. 10, Kaune, patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas Atlikti pastato Lampėdžių g. 10, Kaune, patalpų paprastojo remonto darbus pagal pridedamą techninę specifikaciją ir jos priedus. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos (esant nenumatytoms aplinkybėms, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų) (Aprūpinimo skyrius) Mažos vertės apklausa Mažos vertės darbų pirkimas neviršija 45 000 Eur (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB "STAFAS" (Įm.k. 158998316) 11709,17 Eur mažiausia kaina UAB "KOKSIALIS" (Įm. k. 301240706) elektrotechnikos darbams
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB "STAFAS" (Įm.k. 158998316) 11709,17 Eur mažiausia kaina UAB "KOKSIALIS" (Įm. k. 301240706) elektrotechnikos darbams
Skip to content