Siunčiama nuotrauka

Pastato A. Mickevičiaus g. 58 langų keitimo darbų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Pastato A. Mickevičiaus g. 58 langų keitimo darbų pirkimas Pastato A. Mickevičiaus g. 58, Kaune, dvylikos langų (1500X1730 mm), kurių bendras plotas 31,20 kv. m.langų keitimas analogiškos formos plastikiniais langais, vidaus ir išorės palangių įrengimas kartu su vidaus ir išorės palangių įrengimu, išorės angokraščių atstatymas atstatymu ir apdaila pagal Rangovo parengtus ir suderintus su Užsakovu ir Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus specialistais suderintus langų eskizus Mažos vertės apklausa Vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 116.1.4.2 punktu
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Aveplast“ įm.k. 110702540 4322.72 Eur mažiausia kaina nėra
Skip to content