Siunčiama nuotrauka

Mokymo paslaugų pirkimas. Seminaras „Turto apskaita viešajame sektoriuje. Finansavimo sumos, jų apskaita, pateikimas finansinėje atskaitomybėje

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Seminaras „Turto apskaita viešajame sektoriuje. Finansavimo sumos, jų apskaita, pateikimas finansinėje atskaitomybėje Teisės aktų reglamentuojančių turto valdymą ir apskaitą viešajame sektoriuje, ilgalaikio materialaus turto, nematerialaus turto, atsargų, turto nuvertėjimo ir kt. klausimų nagrinėjimas. (Centralizuotas vidaus audito skyrius) Mažos vertės apklausa mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15 000 Eur be PVM
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB ,,Ekonomikos mokymo centras'', įm kodas 120454883 195.0 Eur mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB ,,Ekonomikos mokymo centras'', įm kodas 120454883 195.0 Eur mažiausia kaina
Skip to content