Siunčiama nuotrauka

Mokymo paslaugų pirkimas. Seminaras: „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės apskaita pagal VSAFAS ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose“

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Mokymo paslaugų pirkimas. Seminaras: „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės apskaita pagal VSAFAS ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose“ Mokymo paslaugų pirkimas. Seminaro tema: „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės apskaita pagal VSAFAS ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose“. Vieta: Laisvės pr. 71B-66, Vilnius. Data: 2016-02-29. Pradžia – 9.00 val. Trukmė: 4 akad. val. 2 dalyviai (Centrinio apskaitos skyriaus darbuotojai). Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas, neviršija 15 000 Eur (be PVM).
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040 100.00 Eur Mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Mentoringas“, įm.k. 124045040 100.00 Eur Mažiausia kaina
Skip to content