Siunčiama nuotrauka

Mokymo paslaugos „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 21016 m.: naujo VPĮ taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika“

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Mokymo paslaugos. „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 21016 m.: naujo VPĮ taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika“ Konsultacinio seminaro tema: „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 21016 m.: naujo VPĮ taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika“: sąvokų patikslinimai / pakeitimai, esminis pasiūlymo vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas, susijusios naujovės, naujos prekių / paslaugų / darbų kategorijos, VPĮ taikymo privalomumas pagal pirkimų vertes, pirkimų planavimas, techninių specifikacijų rengimas, konfidenciali informacija, lankstesnis sutarties keitimas ir t.t. Vieta: Viešbutis „Europa Royal Kaunas“, Miško g. 11, Kaunas. Data: 2016-03-23. Trukmė: 6 ak. val. 2 dalyviai (Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus specialistės) Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas, neviršija 15000 Eur (be PVM).
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Mokesčių srautas“ (įm.k. 124388313) 217.80 Eur Mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Mokesčių srautas“ (įm.k. 124388313) 217.80 Eur Mažiausia kaina
Skip to content