Siunčiama nuotrauka

Moderavimo (eksperto) paslaugų teikimo pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Moderavimo (eksperto) paslaugų teikimo pirkimas. Vadovaujantis 2014 m. gegužės 29 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-279 „Dėl pritarimo įtraukti Kauno tarpukario modernizmo architektūrą į UNESCO preliminarųjį pasaulio paveldo sąrašą“ ir atsižvelgiant į 2016 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato raštą Nr. 4S-164(12.32) „Dėl UNESCO Pasaulio paveldo centro eksperto Jad Tabet vizito“ Kaune spalio 9–11 dienomis organizuojamas UNESCO Pasaulio paveldo centro eksperto Jad Tabet vizitas. Vizito metu spalio 10 d. numatoma pažintis po Kauno Naujamiestį, supažindinant ekspertą su Kauno tarpukario modernizmo architektūra (trukmė – 3 val.). Antroje dalyje numatomas posėdis ir susitikimas su paraiškos autoriais, ekspertais bei darbo grupės nariais (posėdžio trukmė – 3 val.). Spalio 11 d. numatomas susitikimas su paraiškos (būsimos nominacinės bylos) autoriais, darbo grupės nariais, ekspertais, Kauno miesto architektų bendruomenės nariais (susitikimo trukmė – 2 val.). Antroje dalyje numatomas susitikimas su Kauno miesto meru, vicemerais ir administracijos atstovais (susitikimo trukmė – 1 val.). Anksčiau minėtų susitikimų metu būtinos moderatoriaus paslaugos. Mažos vertės apklausa Vadovaujantis VPĮ 2 straipsnio 15 dalies 2 punktu.
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Vaidas Petrulis (Architektūrologas; Kauno technologijos universiteto (KTU) Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro (AUTC) vadovas; KTU Statybos ir architektūros fakulteto docentas; modernizmo ideologijos, architektūros ir politikos sąveikų, Kauno modernizmo paveldo tyrėjas) 200.00 Eur mažiausia kaina nėra
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Vaidas Petrulis (Architektūrologas; Kauno technologijos universiteto (KTU) Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro (AUTC) vadovas; KTU Statybos ir architektūros fakulteto docentas; modernizmo ideologijos, architektūros ir politikos sąveikų, Kauno modernizmo paveldo tyrėjas) 200.00 Eur mažiausia kaina nėra
Skip to content