Siunčiama nuotrauka

Miestų partnerių stendo atnaujinimo paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Miestų partnerių stendo atnaujinimo paslaugų pirkimas Perkamos paslaugos – Miestų partnerių stendo, esančio priešais Kauno miesto savivaldybės administracinį pastatą Laisvės al. 96, (toliau – stendo) herbų išmontavimas, projektavimas, naujų pagaminimas ir sumontavimas Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas, neviršija 15000 EUR (be PVM)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Jūsų vizija“ 1796.85 Eur mažiausia kaina
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Jūsų vizija“ 1796.85 Eur mažiausia kaina
Skip to content