Siunčiama nuotrauka

Meninės instaliacijos „Valtis” supaprastinto projekto parengimo paslaugų ir jos įrengimo bei priežiūros paslaugų pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Meninės instaliacijos „Valtis” supaprastinto projekto parengimo paslaugų ir jos įrengimo bei priežiūros paslaugų pirkimas Vadovaujantis technine užduotimi ir Paslaugos teikėjo Kauno miesto skulptūrinių simbolių sukūrimo supaprastintam atviram projekto konkursui (pirkimo Nr. 174441) pasiūlytu skulptūrinio simbolio (toliau – meninė instaliacija) projektiniu pasiūlymu parengti supaprastintą projektą, suderintą su užsakovu ir atsakingomis institucijomis, ir įgyvendinti projektą, t.y. įrengti meninę instaliaciją bei atlikti jos priežiūrą. Mažos vertės apklausa Mažos vertės paslaugų pirkimas neviršija 15 000 Eur (be PVM).
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Tadas Vosylius 5800 Eur Mažiausia kaina, vienintelis dalyvis UAB „SuperNAVA“
Informacija apie sudarytą sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra galutinė pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Tadas Vosylius 5800 Eur Mažiausia kaina, vienintelis dalyvis UAB „SuperNAVA“
Skip to content