Siunčiama nuotrauka

Lietuvos krepšinio namų Santakos g. 11, Kaune, Statybos darbų (pamatų įrengimo) pirkimas

Informacija apie pradedamą pirkimą:
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys
Pavadinimas Apibūdinimas
Lietuvos krepšinio namų Santakos g. 11, Kaune, Statybos darbų (pamatų įrengimo) pirkimas Lietuvos krepšinio namų Santakos g. 11, Kaune, dalies statybos darbų (pamatų įrengimo) darbo projekto parengimas, pagal prie Sutarties pridedamą techninį projektą „Lietuvos krepšinio namų Santakos g. 11, Kaune, Statybos projektas“ ir statybos darbų (pamatų įrengimas) atlikimas pagal prie Sutarties pridedamas darbų sąmatas ir techninę dokumentaciją, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas mažos vertės pirkimo vertė
Skip to content