Siunčiama nuotrauka

Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį:
Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra pirkimo sutarties (laimėjusio pasiūlymo) kaina Eur su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
UAB „Lietuvos rytas“, Įm. kodas 120030315 179 Eur Pateiktas vienintelis, pirkimo sąlygas atitinkantis, pasiūlymas
Skip to content